Akademik Personel - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akademik Personel

ADI SOYADI

FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

STATÜSÜ

e-posta adresi

Doç. Dr. Arş. Gör. Ayşe Elif EMRE KAYA

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

33Md. 13-b

aemre@gazi.edu.tr

Arş.Gör. Emrah YILDIZ

İkt. Ve İdr. Bil. Fak.

Çalışma Ekonomisi ve End.İlişk.

50-d/13-b

emrahyildiz.ey@gmail.com

Arş. Gör. Zeynep YAROĞLU

İkt. Ve İdr. Bil. Fak.

İşletme / Enstitüde Görevli

50-d

zeynepyaroglu@gazi.edu.tr