Doğum nedeniyle analık iznine ayrılan araştırma görevlilerinin, analık izni bitiminde göreve başladıklarını bildiren dilekçelerini Enstitümüze vermeleri gerekmektedir