Doktora

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

ALES'ten en az 60 ilgili puan türünden alındığını gösterir belge

Yüksek Lisans diplomasının aslı ve örneği (Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.)

Lisans ve Yüksek Lisans not dökümü aslı veya tasdikli örneği (Gazi Üniversitesi dışından başvuran adayların mezuniyet notları,YÖK dönüşüm tablosuna göre düzenlenecektir.) (Yüksek Lisans mezuniyet notunun; 4 tam puan üzerinden en az 2,5 olması gerekmektedir.)

Yabancı dil puanını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı (ÜDS, KPDS, YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonucu en az 55 puan aldığını gösterir belgenin aslı)(Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu)

Nüfus cüzdanı sureti

Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir.

 

DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ KABUL USULU

Yazılı sınava alınacak adayların belirlenmesi (Adayların ALES puanlarının %50'si, yüksek lisans mezuniyet notunun %25'i alınarak sıralama yapılarak yazılı sınava alınacak adaylar belirlenir.)

Yazılı sınava alınacak aday sayısı program kontenjanının 3 katı ile sınırlıdır.

Giriş Sınavı Başarı Notunun belirlenmesi (Adayların ALES puanlarının %50'si, lisans mezuniyet notunun %25'i ve yazılı sınav sonucunun %25'si alınarak hesaplanır.

Giriş sınavı başarı puanı 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ortalaması, yazılı sınav veya KPDS/ÜDS notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Yazılı sınava girmeyenler değerlendirme dışı bırakılır.

Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlamak suretiyle doldurulur.

İlan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır.

 

Yazılı Sınava Alınacak Adayların Belirlenmesinde Hesaplama

Başarı Notunun Hesaplanması

ALES

%50

ALES

%50

Yüksek Lisans Mezuniyet

%25

Yüksek Lisans Mezuniyet

%25

 

 

Yazılı Sınav Sonucu

%25

Toplam

%75

Toplam

%100

 

DOKTORA PROGRAMLARINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLARDAN İSTENEN İLAVE BELGELER

2 adet vesikalık fotoğraf

Erkek öğrenciler için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge

Bir adet vesikalık fotoğrafın scanner ile jpg formatında yüklenmiş cd

 Güncelleme Tarihi: 23.12.2013