Doktora Programı

 

BİLİM DALI

ANABİLİM DALI

FAKÜLTE

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2

 Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma

3

 Sosyal Politika

 Sosyal Politika

4

Ekonometri

 

Ekonometri

5

Yöneylem Araştırması

6

İktisat

İktisat

7

İşletme

 

İşletme

8

 Muhasebe-Finansman

9

Yönetim Organizasyon

10

Sağlık Kurumları Yönetimi

 Sağlık Yönetimi

11

 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İngilizce)

12

Maliye

Maliye

13

Kamu Yönetimi

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

14

Siyaset ve Sosyal Bilimler

15

 Uluslararası İlişkiler

 Uluslararası İlişkiler

16

 Afrika Çalışmaları

 Afrika Çalışmaları

17

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

18

Kamu Hukuku

Kamu Hukuku

 

Hukuk Fakültesi

19

 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

20

Özel Hukuk

Özel Hukuk

21

Arkeoloji

Arkeoloji

Edebiyat Fakültesi

22

Çağdaş Türk Lehçeleri

Çağdaş Türk Lehçeleri

23

Felsefe

Felsefe

24

Rus Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

25

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

26

Eskiçağ Tarihi

 

 

Tarih

27

Ortaçağ Tarihi

28

Yeniçağ Tarihi

29

Yakınçağ Tarihi

30

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

31

Türk Dili

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı

32

Eski Türk Edebiyatı

33

Yeni Türk Edebiyatı

 34

Türk Halk Edebiyatı

 35

Türk Halk Bilimi

Türk Halk Bilimi

36

Çeviri ve Kültürel Çalışmalar

 Mütercim Tercümanlık

37

Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce)

38

Sosyoloji

Sosyoloji

39

Gazetecilik

Gazetecilik

İletişim Fakültesi

40

Halkla İlişkiler  ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

41

Radyo TV Sinema

Radyo TV Sinema

42

 Turizm İşletmeciliği

 

 Turizm İşletmeciliği

 

 

Turizm Fakültesi

43

 Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

44

Rekreasyon Yönetimi

 Rekreasyon Yönetimi

45

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

46

 Sigortacılık

 Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

47

Bankacılık

 Bankacılık