Doktora Programı

 

BİLİM DALI

ANABİLİM DALI

FAKÜLTE

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2

 Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma

3

 Sosyal Politika

 Sosyal Politika

4

Ekonometri

 

Ekonometri

5

Yöneylem Araştırması

6

İktisat

İktisat

7

İşletme

 

İşletme

8

 Muhasebe-Finansman

9

Yönetim Organizasyon

10

Sağlık Kurumları Yönetimi

 Sağlık Yönetimi

11

 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İngilizce)

12

Maliye

Maliye

13

Kamu Yönetimi

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

14

Siyaset ve Sosyal Bilimler

15

 Uluslararası İlişkiler

 Uluslararası İlişkiler

16

 Afrika Çalışmaları

 Afrika Çalışmaları

17

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

18

Kamu Hukuku

Kamu Hukuku

Hukuk Fakültesi

19

Özel Hukuk

Özel Hukuk

20

Arkeoloji

Arkeoloji

Edebiyat Fakültesi

21

Çağdaş Türk Lehçeleri

Çağdaş Türk Lehçeleri

22

Felsefe

Felsefe

23

Rus Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

24

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

25

Eskiçağ Tarihi

 

 

Tarih

26

Ortaçağ Tarihi

27

Yeniçağ Tarihi

28

Yakınçağ Tarihi

29

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

30

Türk Dili

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı

31

Eski Türk Edebiyatı

32

Yeni Türk Edebiyatı

33

Türk Halk Edebiyatı

 34

Türk Halk Bilimi

Türk Halk Bilimi

 35

Çeviri ve Kültürel Çalışmalar

 Mütercim Tercümanlık

36

Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce)

37

Sosyoloji

Sosyoloji

38

Gazetecilik

Gazetecilik

İletişim Fakültesi

39

Halkla İlişkiler  ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

40

Radyo TV Sinema

Radyo TV Sinema

41

 Turizm İşletmeciliği

 

 Turizm İşletmeciliği

 

 

Turizm Fakültesi

42

 Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

43

Rekreasyon Yönetimi

 Rekreasyon Yönetimi

44

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

45

 Sigortacılık

 Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

46

Bankacılık

 Bankacılık