Enstitümüz Hakkında

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na göre 1982 yılında kurulmuştur. 1982 yılına kadar Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren enstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün çekirdeğini oluşturmuş ve Enstitü’nün tarihsel gelişim sürecindeki ilk basamağı olmuştur. Enstitümüz, 1982 yılından bu yana sosyal bilimlerin hemen her alanında yüksek lisans ve doktora yaptırma amacına yönelik olarak gelişme göstermekte ve her geçen yıl verdiği hizmetleri daha da geliştirmektedir. Kuruluşundan bugüne yüksek lisans ve doktora programlarının sayısında sistematik olarak bir artış görülmektedir. Bu artışta,  yeni uzmanlık alanlarının ortaya çıkması ve çeşitli alanlarda bilim insanına duyulan ihtiyaç etkili olmuş ve olmaktadır. Enstitümüz, dün ve bugün olduğu gibi yarın da ülkemizin ve üniversitemizin ihtiyaç duyduğu akademik kadroları yetiştirmeyi sürdürecektir.

Türkiye’nin beşeri sermayesine katkı yapmayı kendine misyon edinen Enstitümüz, bu misyonunu daha iyi yerine getirebilmenin yollarını aramaktadır. Ülke kalkınmasının eğitimden geçtiği inancıyla Enstitümüz eğitiminin kalitesini artırarak, daha çok okuyan, araştıran, bilimin sınırlarını zorlayan, düşünce ve yenilik üreten problem çözebilen, girişimci özellikler taşıyan ve uluslararası alanda yarışabilecek donanımda özgür bireylerin yetişebilmesi, bu kişilerin üst düzey çalışma ortamında yerlerini alabilmelerini kendine vizyon edinmiştir. Bu vizyon doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda saygın bir eğitim kurumu olarak anılmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarının nitelik ve niceliği bakımından sosyal alanlarda ülkemizin en büyük enstitülerinden biridir.  Yalnız ana bilim dalı düzeyinde değil, bilim dalı düzeyinde de yüksek lisans ve doktora programlarının bulunması nedeniyle program sayısı açısından çok sayıda enstitüden daha ileri durumdadır.     

Enstitümüz, 33 anabilim dalı bünyesinde, 83 tezli yüksek lisans, 29 tezsiz yüksek lisans, 1 uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve 46 doktora  olmak üzere toplam 159 programda kayıtlı 7661 Yüksek lisans ve 2034 Doktora öğrencisi ile eğitim-öğretime  devam etmektedir. Doktora programlarının süresi en fazla 12, yüksek lisans programlarının ise en fazla 6 yarıyıldır. Yüksek lisans ve doktora programlarında dersler 2 yarıyıl sürmektedir. Danışmanları atandıktan sonra öğrenciler tez konularını belirlemekte, tezlerini hazırlamakta ve jüri önünde savunduktan sonra mezun olmaktadırlar.

Enstitümüz programlarında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerimiz yalnız araştırma görevlileri değil, aynı zamanda devlet kurumları ve özel sektörde önemli görevlerde bulunan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Şüphesiz çok geniş yelpazede programlarımız ve programları yürüten öğretim kadrosunun zenginliği böyle bir oluşuma katkı sağlamakta ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarını daha çekici hale getirmektedir. Enstitümüz sosyal, siyasi, iktisadi, kültürel ve stratejik boyutu ile düşünüldüğünde devlet kurumları ve özel sektörde ülke için bilgili ve birikimli insan yetiştirme bakımından önemli bir yer tutmaktadır.

Enstitümüz yabancı öğrenci yetiştirmek açısından da önemli bir görev üstlenmiştir. Enstitümüzde 87 değişik ülkeden gelen öğrenci lisansüstü eğitim almaktadır.

Çalışan öğrencilerin katılımının yüksek olduğu tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının dersleri, 18.30 da başlamakta, bir güne üç saatlik bir ders sığdırılabilmektedir. Bu bağlamda bütün gün çalışıp, derslere katılan ve geç saatte derslerden çıkan öğrencilerimizin çoğu Enstitümüzün merkezde bulunan konumu itibariyle ulaşım (metroya yakınlık, otobüs duraklarının yakın olması vb.) konusunda sorun yaşamamaktadırlar.  Ayrıca Enstitünün bulunduğu yerleşke  açık ve kapalı otopark imkanlarıyla araç sahibi öğrencilerimize güvenli otopark imkanı sunmaktadır.

Enstitünün bölümlerinin büyük çoğunluğunu oluşturan,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin, Hukuk Fakültesinin, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun, Enstitü ile aynı kampüs içeresinde yer alması ve Lisansüstü derslerin ilgili ana bilim dalının bulunduğu fakülte binalarında yapılması, bölüm başkanlıkları ile doğrudan bağlantılı çalışılması öğretim elemanı – enstitü yönetimi – öğrenci  saç ayağında kolay iletişim, çabuk ulaşılabilirlik yönünden büyük avantajlar sağlamaktadır.

Lisansüstü programlarda yetiştirilen öğrencilerin bir kısmı ilgili fakültelerin öğretim elemanı olmaya adaydırlar. Bunun dışında, yurt içi ve yurt dışından çeşitli üniversitelerin mensuplarına da lisansüstü eğitim verilmekte, dışarıdan gelen öğrencilerimiz yaptıkları yüksek lisans ve doktoralarla akademik yaşamlarının en önemli basamağını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitü’nde  tamamlamaktadırlar. Enstitümüz, öğrencilere sosyal bilimler alanında farklı dallarda lisansüstü eğitim fırsatı sunan Türkiye’deki nadir Enstitülerden biridir.

  Enstitümüz, dün ve bugün olduğu gibi yarın da hem ülkemizin hem de birçok dünya ülkesinin ihtiyaç duyduğu idari ve akademik kadrolara  en iyi elemanlar yetiştirmeyi sürdürecektir. Bu bağlamda hem kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları hem    de yurtdışı üniversiteler ile protokoller yaparak lisansüstü eğitim vermektedir.