Graduation Procedure

MEZUNİYET İŞLEMLERİ


Enstitüye teslim edilen tezler Araştırma Görevlisi (İskender Emrah KARAKAŞ) tarafından kontrol edilecek ve eksiklikleri gidermeleri için öğrencilere bilgi verilecektir. Kontrol aşamalarının tamamlanması ile Kontrol Formu Araştırma Görevlileri tarafından imzalanacak ve tüm belgelerle birlikte Öğrenci İşlerine teslim etmesi için öğrenciye teslim edilecektir.


Tez teslimi yapacak öğrencilerin aşağıdaki belge ve CD’leri eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

1. Öğrenci kimlik belgesi
2. Kütüphane-Mediko ve Öğrenci Harç Fon Saymanlığı ilişik kesme belgesi (1 adet)
3. Diploma istem dilekçesi (1 adet)
4. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphane Tez Teslim Formu (1 adet)
5. Uzmanlık alan dersi İle ilgili belge (1 adet)
6. Karton kapaklı tez (2 adet)
7. Tez dosyalarını içeren CD (2 adet)
8. Tez arşiv bilgilerini içeren CD (1 adet)
9. Tez onay sayfasının aslı (1 adet)


Tez teslimi için gereken belge ve CD’ler ile Karton Kapaklı Tez’lerin hazırlanmasına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.


A. TEZ SAVUNMASINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN ENSTİTÜ'YE TEZ TESLİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ

1) Teslim Edilecek Evrak Listesi

a. Tez Bilgi Arşivi İçin Doldurulacak Form (Tez dosyalarından ayrı olarak CD ortamında teslim edilecektir.)
b. Kütüphane ve Mediko İlişik Kesme Belgesi (Çıktı alınarak teslim edilecektir.)
c. Diploma İçin Dilekçe Formatı (Çıktı alınarak teslim edilecektir.)
d. Savunma Sonrası Tez Teslim Formu (Çıktı alınarak teslim edilecektir.)
e. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Tez Teslim Formu (Çıktı alınarak teslim edilecektir.)
f. YÖK Tez Merkezi’nin sayfasında yer alan Tez Veri Giriş Formu (http://tez2.yok.gov.tr/) doldurulup imzalanmış formdan 1 Adet teslim edilecektir.
g. Eğer Uzmanlık Alan Dersi alınmışsa, Enstitüden alınacak “Uzmanlık Alan Dersi” formunun danışman öğretim üyesine onaylatılması,(Bilgi için Öğrenci İşleri)


2) Enstitü Tez Yazım Yönergesine göre hazırlanmış 2 (iki) adet beyaz karton kapaklı ciltli tezlerin içinde onay sayfası imzalanmış olarak teslim edilecektir. Tez sırtı, aşağıdaki resimde ifade edilen bilgileri içerecektir.

 


3) Basılı tezlerde kullanılan 2 adet imzalı onay sayfasının dışında, 1 adet imzalı onay sayfası da ayrıca elden teslim edilecektir.

4) YÖK Tez merkezine gönderilecek olan 2 Adet CD’nin her birinde, PDF formatında hazırlanmış; Tez, Türkçe Özet ve Yabancı Dilde Özet dosyaları ile Ekler bulunmalıdır. PDF dosyaları ve CD içeriğiyle ilgili bilgilere bu form dışında, http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden de ulaşılabilir.

Buna göre Enstitümüze teslim edilecek tez sayısı ve biçimi aşağıdaki gibi olacaktır:

Tezin Gönderileceği Birimler

Yüksek Lisans

Doktora

Karton Kapak

CD

Karton Kapak

CD

Tez Bilgi Arşivi (İçinde 1 Dosya)*

-

1

-

1

Enstitü Tez Arşivi

1

1

1

1

Gazi Merkez Kütüphane

-

1

-

1

Milli Kütüphane

1

-

1

-

TOPLAM

2

3

2

3

* Daha önce Disket ile verilen ve geri istenen bilgi ve belgeler CD ortamında hazırlanmış ve linkleri verilmiştir.


Yukarıda “Tez Bilgi Arşivi” olarak nitelendirilen ve linki verilen dosyanın tek bir CD içinde, Teze ait PDF dosyalarının (Tez, İngilizce ve Türkçe Özet) ise, ayrı 2 CD içinde Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

B. KOMPAKT DİSKLERİN (CD HAZIRLANMASI)

(Kompakt disklerin (CD) hazırlanmasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır. Bu kurallar 18.10.2005 tarihinden itibaren geçerlidir.)

1- Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Metin formatı dışında ek içeren karma tezler için açıklamalar madde 10’da yer almaktadır.

2- Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü veya dekanlık tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır.

3- Tezin bulunduğu CD’de, Türkçe ve Yabancı dildeki özet sayfalarının her biri ayrı PDF dosyası olarak yer alacaktır. Bu CD’lerde (ekler hariç) toplam 3 adet PDF dosyası yer almış olacaktır.

4- CD’lerdeki dosyalar (ek dosyası hariç) sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır.

5- Farklı bilgisayarlarda çıkabilecek sorunları önleyebilmek amacıyla, dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmayacaktır.

6- Dosyalara isim verirken Tez Veri Giriş Formundaki "Referans Numarası" sonuna hangi bilgiyi içerdiği eklenecektir.

Örnek: referansno_tez.pdf  Ek varsa Eki "Ek.rar" olacak.
  referansno_ozet_tr.pdf  
  referansno_ozet_en.pdf  


7- Enstitüye teslim edilecek CD’lerin üzerine aşağıdaki bilgilerin (Tezin Kapağındaki Tüm Bilgiler) Permanantlı Kalemle (Asetat Kalemi) sığdıracak şekilde yazılması gerekmektedir.

 

8- Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makinaları kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir.

9- Tez CD’ leri hazırlanırken, tezin tamamının yer aldığı pdf dosyasına tez onay sayfasının (imzalanmış) aslının taratılarak konulması gerekmektedir.

10- Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu durum Tez Veri Giriş Formunda ve özette dosya adları da verilerek belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses kayıtları için tercih edilen formatlar aşağıda belirtilmiştir. Farklı bir program kullanılmış ise bunun okuyucuların erişimine izin verecek şekilde lisanslı olarak tezle birlikte CD’de yer alması gerekmektedir.

11- Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde veya yazıcı çıktısı alındığında, nasıl nüshası ile aynı olması hususunda her türlü sorumluluk yazara aittir.


C. PDF DOSYASININ OLUŞTURULMASI

Tezin tam metni, Türkçe ve yabancı dildeki özet sayfalarının ayrı ayrı pdf dosyaları haline dönüştürülmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır.

1. http://www.pdf995.com/download.html linkinden;

i. Free Converter Version X.X
ii. Pdf995 Printer Driver Version X.X dosyalarını bilgisayarınıza indiriniz. İndirdiğiniz dosyaları yukarıdaki sıraya göre çalıştırınız.

2. Word’ te hazırladığınız tezin tam metnini Word programını kullanarak açınız. “Dosya (File)” seçeneği altındaki “Yazdır (Print)” seçeneğinden Pdf995’ i seçiniz. OK butonuna tıklayınız ve dosya isimlerini aşağıdaki örnekteki gibi vererek pdf dosyanızı bilgisayarınıza kaydediniz.


D. İSTENEN FORMATLAR:

Resim Formatları

Görüntü Formatları

Ses Formatları

GIF (.gif),

PDF (.pdf),

TIFF (.tiff),

JPEG (.jpeg),

MPEG (.mpg),

Quick Time – Apple (.mov), Audio Video Interleaved, Microsoft (.avi)

Wav (.wav),

MIDI (.midi),

MP3 (.mp3)E. ENSTİTÜMÜZ TARAFINDAN TEZ VE DİĞER EVRAKLARA İLİŞKİN YAPILACAK KONTROLLERDE AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMEKTE OLUP, TEZİNİZİ TESLİM ETMEDEN ÖNCE BU HUSUSLARIN TAMAMLANDIĞINDAN EMİN OLUNUZ.

a) Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

1- Öğrenci Kimlik Belgesi teslim edilmiş mi?
2- Kütüphane-Mediko ve Öğrenci Harç. Fon. Saym. İlişik Kesme Belgesi teslim edilmiş mi?
3- Diploma İstem Dilekçesi (Ö-012) teslim edilmiş mi?
4- Uzmanlık Alan Dersi ile İlgili Öğrenci İşlerinin onayı var mı?
5- Karton Kapaklı 2 adet Tez teslim edilmiş mi?
6- 2 adet CD teslim edilmiş mi?
7- Tez Veri Giriş Formu 1 Adet teslim edilmiş mi?
8- İmzalanmış Tez Onay Sayfasının Aslı ayrıca teslim edilmiş mi?
9- Tez Bilgi Arşivi Bilgilerini İçeren 1 Adet CD teslim edilmiş mi?
10- 1 Adet Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphane Tez Teslim Formu teslim edilmiş mi?

b) Karton Kapaklı Tez ve İçeriği ile İlgili Biçimsel Hususlar

1- Tezin Üst ve Sırt Kısmı Yönergeye göre hazırlanmış mı?
2- Varsa Önsöz’e numara verilmiş ve gizlenmiş mi?
3- İçindekilere verilen numaralar (i,ii,iii,iv,…) şeklinde mi?
4- İçindekiler ve Bölümlerin Numaraları Yönergeye uygun verilmiş mi?
5- Özet ve Abstract’a İçindekilerde sayfa numaraları ile yer verilmiş mi?
6- Tezin her bir bölüm başlangıcına numara verilmiş ve gizlenmiş mi?
7- Tezin sayfa numaraları yukarıda ve sağda mı?
8- Tezin Yazı Fontu, Sayfa Kenarlığı ve Satır Aralığı Yönergeye uygun mu?
9- Karton kapak üzerinde yer alan tarih (yıl) tez savunma tarihi ile aynı mı?

c) CD ve İçeriği ile İlgili Biçimsel Hususlar

1- CD üzerine gerekli bilgiler yazılmış mı?
2- CD içindeki dosyalar tam mı ve adları yönergeye uygun mu?
3- CD içindeki dosyaların içeriği yönergeye uygun mu?
4- CD içindeki dosyalar açılıyor mu?

d) Teslim Edilen Diğer Evraklar ile İlgili Hususlar

1- Tez Veri Giriş Formu numaralı olarak çıktı alınmış mı?
2- Tez Veri Giriş Formunda tarih ve imza var mı?
3- Kütüphane, Mediko ve Öğrenci Harçları Fon Saymanlığı İlişik Kesme Belgesi onaylanmış mı?
4- Tez Veri Arşivi Bilgileri CD’si tamamıyla ve doğru doldurulmuş mu?
                                                                                                                                      Updated : 05.04.2013