İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans

İNGİLİZCE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABULÜ

ALES'ten en az 55 ilgili puan türünden alındığını gösterir belge

Lisans diplomasının aslı veya tasdikli örneği (Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.)

Lisans not dökümü aslı veya tasdikli örneği (Gazi Üniversitesi dışından başvuran adayların mezuniyet notları, YÖK dönüşüm tablosuna göre düzenlenecektir.)

Yabancı dil puanını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı (ÜDS, KPDS, YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonucunun en az 75 puan aldığını gösterir belge) (Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu)

Nüfus cüzdanı sureti 

Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir.

 

İNGİLİZCE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ KABUL USULU

Adayların ALES puanlarının %50'si, lisans mezuniyet notunun %50'i alınarak başarı notu belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü için yazılı/sözlü sınav veya mülakat yapılmaz.

Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlamak suretiyle doldurulur.

İlan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır.

 

BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI

 

ALES

%50

 

Lisans Mezuniyet

%50

 

Toplam

%100

 

 

İNGİLİZCE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLARDAN İSTENEN İLAVE BELGELER

2 adet vesikalık fotoğraf

Erkek öğrenciler için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge

Bir adet vesikalık fotoğrafın scanner ile jpg formatında yüklenmiş cd

 Güncelleme Tarihi: 23.12.2013