Misyon-Vizyon-Değerler-Hedefler - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Misyon-Vizyon-Değerler-Hedefler

G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü sosyal alanlarda lisansüstü programlarda eğitim vermektedir. Bağlı bulunduğu Gazi Üniversitesi’nin ilgili birimleri için öğretim elemanı yetiştirmek öncelikli görevleri arasındadır.

Enstitümüze bağlı anabilim/bilim dalları  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ile Tapu Kadastro Yüksekokulu'nun bölümlerinden oluşmaktadır. Bu çerçevede Enstitümüz, üniversitemizin beş ayrı fakültesi ve iki yüksekokulunun ilgili bölümleriyle doğrudan bağlantılı çalışmaktadır. Lisansüstü programlarda yetiştirilen öğrencilerin bir kısmı ilgili fakültelere öğretim elemanı olmaya adaydır. Bunun dışında, yurt içi ve yurt dışından çeşitli üniversitelerin mensuplarına da lisansüstü eğitim verilmekte, dışarıdan gelen öğrencilerimiz yaptıkları yüksek lisans ve doktoralarla akademik yaşamlarının en önemli basamağını Gazi Üniversitesi’nde tamamlamaktadırlar.

Yukarıda verilen bilgiler ışığında Enstitümüzün misyonunu şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Araştırma Üniversitesi seçilmiş olan Üniversitemize yakışır bir şekilde araştırma ortamını geliştirmek, 

  • Üniversitemizin ilgili bölümlerinin öğretim elemanı gereksinimini karşılamak, 

  • Büyük yerleşim birimleri dışındaki üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğretim elemanlarını yetiştirmek,

  • Ülkemizde çeşitli kamu kuruluşlarının yetişmiş insan gücüne duyduğu gereksinimi karşılamak,

  • Ülkemizde özel sektörün yetişmiş insan gücüne duyduğu gereksinime katkı sağlamak,

  • Yabancı uyruklu öğrencilere lisansüstü eğitim vererek o öğrencilerin mensup olduğu ülkelerde bilim insanlarına duyulan gereksinimi karşılamak,  

  • Yabancı uyruklu öğrenciler aracılığı ile söz konusu öğrencilerin mensup olduğu ülkelerle dostane ilişkileri sürdürmek,

  • Üniversitemizin uluslararasılaşma misyonuna katkıda bulunmak.

Amacı çağın gereklerine ve ülke gereksinimlerine uygun lisansüstü eğitim vermek olan Enstitümüz,  bu amacını üniversitemizin vizyonuna uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir. İstenilen amaca ulaşırken, daha başarılı öğrencileri programlara almak, mevcut programlardaki dersleri geliştirmek ve ders veren öğretim üyelerinden alanlarında en iyi olanlara ders verdirip, tez yönettirmek dikkate alınmaktadır. Başarılı öğrencilerin seçimlerinde ALES ve yabancı dil başarı puanları ile mezuniyet notlarının yukarıya çekilmesi esas alınmıştır. Enstitüye öğrenci kabulünde giriş için gerekli koşulların kademeli olarak yükseltilmesi, Enstitümüz öğrencilerinin mezuniyet başarı düzeylerini artıracaktır.

Enstitümüzün  vizyonu  uluslararası platformda kabul gören programlar ile üniversiteler arası işbirliğini geliştirerek disiplinler arası çalışmalara öncülük eden bir kurum düzeyine gelebilmektir.