Öğrenci Formları

Öğrenciler Tarafından Kullanılacak Formlar

Referans Kodu Belgenin Adı

Ö-001

Öğrenci Belgesi İstem Dilekçesi   (Şahsen başvuru halinde aynı gün dilekçesiz verilmektedir.)

Ö-002

Ek Süre İstem Dilekçesi 

Ö-003

Öğrenime Ara Verme İstem Dilekçesi

Ö-004

Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi

Ö-005

Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi

Ö-006

Askerlik Sevk Tehiri İptal İstemi Dilekçesi

Ö-007

Muayene İstem Dilekçesi

Ö-008

Arşiv/Kütüphane Çalışması İzin İstem Dilekçesi

Ö-009

Not Döküm Belgesi İstem Dilekçesi   (Not Dökümü (Transkript) belgeleri Normal öğrencilerde dilekçe verildikten 1 gün sonra, mezun ve kaydı silinen öğrencilerde 2 gün sonra verilmektedir.)

Ö-010

Tez Danışmanı İstem Dilekçesi

Ö-011

Tez Danışmanı Değişiklik Dilekçesi

Ö-012

Diploma İstem Dilekçesi 

Ö-013

Doktora Ara Rapor Hazırlama Formu (Bu Form A-06 ile birleştrilmiştir.)

Ö-014

Savunma Sonrası Tez Teslim Formu

Ö-015

Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

Ö-016

Yüksek Lisans/Doktora Tez Teslim Formu (A-006 formuyla birleştirilmiştir.A-006 formunu doldurarak Enstitümüze teslim etmeniz yeterlidir.)

Ö-017

Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu

Ö-018

İlişik Kesme Dilekçesi

Ö-019

Kesin Kayıt Formu

Ö-020

Kesin Kayıt İstem Dilekçesi

Ö-021

Sağlık Raporu Teslim Dilekçesi

Ö-022

Yüksek Lisans / Doktora Kesin Kayıt Formu

Ö-023

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu İstem Dilekçesi

Ö-024

Ders Saydırma Formu

Ö-025

Tez Konu Değişikliği İstem Dilekçesi

Ö-026

Ad/Soyad/Yaş Değişikliği Bildirim Formu

Ö-027

Adres ve İletişim Bilgileri Değişikliği Bildirim Dilekçesi

Ö-028

Askerlik Terhis Bildirim Dilekçesi

Ö-029

Yabancı Uyruklu Öğr. Doktora Yeterlik Sınavı Öncesi Türkçe Dil Sınavı İstem Dilekçesi

Ö-030

Doktora Tez Konu Önerisi Formu (A-001 Nolu Form ile birleştirilmiştir.)

Ö-031

Bilimsel Araştırma Projesi Başvuru Formu

Ö-032

Doktora Alan Dışı Başvurularda Anabilim Dalından Görüş Sorma Formu

Ö-033

Tez Yayınlatma (Kitap Haline Getirme) İstem Dilekçesi

Ö-034

Diploma İstem Dilekçesi (Tezsiz Yüksek Lisans)

Ö-035

Özel Öğrencilik Başvuru Formu
(Akademik Takvimde Belirtilen Başvuru Tarihlerinde Teslim Edilmesi Gerekmektedir.)
Ö-036

Savunma Öncesi Tez Biçimsel Değerlendirme Formu

Ö-037

Tez Savunma İlanı Bilgi Formu

Ö-038 Lisansüstü Tez Benzerlik Formu
Ö-039 Etik Komisyon Başvuru Dilekçesi