Özel Öğrenci Kabulü

 

-   Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü yönetim kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dâhilinde en çok iki ders için özel öğrenci başvurusunda bulunabilirler. Başvurular enstitü yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

-   Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar; ancak mevzuatla öğrenciler için öngörülen yükümlülüklere uymak, devam ettikleri derslerin gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

-   Özel öğrencilerin giriş sınavlarını başararak lisansüstü programlara kabulü halinde son üç yılda özel öğrenci olarak aldıkları derslerden kayıtlı oldukları ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dallarına ait olanlardan aldıkları krediler, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılır.

-   Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

 

 

Güncelleme Tarihi: 04.04.2013