Özel Öğrenci Kabulü

-Özel Öğrencilik Nedir?

Bir lisans veya lisansüstü programı mezunu veya lisansüstü programı öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenlerin istedikleri yüksek lisan veya doktora programlarından ücret karşılığı ders almalarına imkân sağlayan bir programdır.

 

-Özel Öğrenci Başvuruları Ne Zaman Olmaktadır?

İlgili dönemin akademik takviminde belirtilen tarihlerde başvurular alınmaktadır. Güz ve bahar dönemlerinde kesin kayıtlar yapıldıktan sonra özel öğrenci başvuruları kabul edilmektedir.

 

-Özel Öğrenci Başvuru Şartları Nelerdir?

Özel bir şartı olmamakla birlikte adayların başvuru esnasında not dökümü, diploma varsa ALES ve dil belgeleri ile başvuru dilekçelerini doldurmaları gerekmektedir. Doktorada özel öğrenci olmak için yüksek lisans, yüksek lisansta özel öğrenci olmak için lisans mezunu olmak gerekir.

 

-Özel Öğrenci Olarak Kaç Ders Alınabilmektedir? Ve Ücreti Ne Kadardır?

Toplamda iki yarıyılı geçmemek üzere, her yarıyılda en çok iki ders alınabilmektedir. Özel öğrenciler, ders almak için Senatoca belirlenen öğrenim ücretini öderler.

 

-Hangi  Programlardan Özel Öğrenci Olarak Ders Alınabilir ?

Tezli –Tezsiz her programdan ders alınabilmektedir.

 

-Özel Öğrenci Olarak Alınan Derslerin Kaç Tanesi Kazanılan Program İçin Saydırılabilir?

Dört ders alındığı dönemlerinde enstitü yönetim kurulu kararı ile sayılmaktadır.

 

-Başka Bir Üniversiteden Özel Öğrenci Olarak Alınan Ders Saydırabilir Mi?

AKTS‘si ve kredisi uyan dersler danışmanın onayı, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile sayılabilir.

 

-Özel Öğrencilik Programını Tamamlayınca Diploma Alabilir Mi?

Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.