Personel
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

Taner Cem KOFOĞLU
Öğrenci İşleri Koordinatörü
Tel: 216 17 25
Kamu Yönetimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Türkiye AB İlişkileri, Türkiye AB İlişkileri (Tezsiz), Kamu Yönetimi Denetimi (Tezsiz), Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil (Tezsiz), Yerel Yönetimler, Kamu Politikaları (Tezsiz), Maliye 
 

Fatma BULAT
Öğrenci İşleri Koordinatörü
Tel: 216 17 23
Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Genel Türk Tarihi, Alevi Bektaşi Kültürü, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Felsefe, Türk İslam Felsefesi
 
 
 
KOORDİNE EDECEĞİ ANABİLİM / BİLİM DALLARI
 
KOORDİNE EDECEĞİ ANABİLİM / BİLİM DALLARI

Murat ARICI

Tel: 216 17 22
 

Ayten ERDEM

Tel: 216 17 18
İktisat, Ekonomik Kalkınma ve Büyüme, İktisat Politikası, İktisat Teorisi, Uluslararası İktisat, Ekonometri, Uygulamalı Yöneylem Araştırması, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletmecilik
 

Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema, Siyasal İletişim, Yeni Medya, Bankacılık, Sigortacılık

     

Mustafa BOSTAN

Tel: 216 17 21
 

G. Özlem YERLİKAYA

Tel: 216 17 20
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma, Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Politika, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çeviri ve Kültürel Çalışmalar, Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce) 
 

Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Sosyoloji, Rus Dili ve Edebiyatı

     

 Onur İnan GÖZÜYAŞLI

Tel: 216 17 24
 

Hacı ÇELEĞEN

Tel: 216 17 19
İşletme, İşletme(Tezsiz), İşletme İngilizce (Tezsiz), Yönetim Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Sağlık Kurumları Yönetimi, Hastane İşletmeciliği
 

Özel Hukuk, Medeni Hukuk, Devletler Özel Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Kamu Hukuku, Vergi Hukuku, İdare Hukuku, Ceza ve Ceza Usulü Hukuku, Anayasa Hukuku

     

Şemsi YILDIRIM

Tel: 216 17 09
     
Muhasebe, Muhasebe-Finansman, Muhasebe-Finansman (Tezsiz), Muhasebe Denetim, Finansman, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği (İngilizce), Rekreasyon Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Sayısal Yöntemler, Kooperatifçilik
 
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

 

Gülsüm ÖZDEMİR

Tel: 216 17 49
 

 

Aynur ERDOĞAN

Tel: 216 17 49
 
 
 
MUHASEBE BİRİMİ

 
Eşref ALUÇ
Tel: 216 17 16
 

 
Agah İPEKOĞLU
Tel: 216 17 16
 
 
 
PERSONEL BİRİMİ

 
Mirat ALPARSLAN
Tel: 216 17 30
 

 
Rukiye YILDIZ
Tel: 216 17 30
 
 
 
YÖNETİM KURULU VE DİPLOMA İŞLEMLERİ

 
Ayça TUNÇAY
Yönetim Kurulu ve Diploma İşlemleri Koordinatörü
Tel: 216 17 26
 

 

 
 
 
 
 
SEKRETERYA

 
Hatice ÜZMEZ
Tel: 216 17 14  - 215 07 89 - 215 07 99
 

 
Merve İNAL ÜLGER
Tel: 216 17 15 - 215 07 89 - 215 07 99
 
 
 
EVRAK BİRİMİ

 
Ahmet ALTUNOK
Tel: 216 17 48
 

 
Hasan GEBEDEK
Tel: 216 17 48