Personel

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
Fatma BULAT
Öğrenci İşleri Koordinatörü
Tel: 202 82 97
Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Genel Türk Tarihi, Alevi Bektaşi Kültürü, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Felsefe, Türk İslam Felsefesi
 
Taner Cem KOFOĞLU
Öğrenci İşleri Koordinatörü
Tel: 202 82 93
Kamu Yönetimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Türkiye AB İlişkileri, Türkiye AB İlişkileri (Tezsiz), Kamu Yönetimi Denetimi (Tezsiz), Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil (Tezsiz), Yerel Yönetimler, Kamu Politikaları (Tezsiz), Maliye
 
 
 
KOORDİNE EDECEĞİ ANABİLİM / BİLİM DALLARI
 
KOORDİNE EDECEĞİ ANABİLİM / BİLİM DALLARI

Murat ARICI

Tel: 202 82 98
 

Mustafa BOSTAN

Tel: 202 82 95
İktisat, Ekonomik Kalkınma ve Büyüme, İktisat Politikası, İktisat Teorisi, Uluslararası İktisat, Ekonometri, Uygulamalı Yöneylem Araştırması, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletmecilik
 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma, Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Politika, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çeviri ve Kültürel Çalışmalar, Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce)

     

Ayten ERDEM

Tel: 202 82 96
 

G. Özlem YERLİKAYA

Tel: 202 82 94
Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema, Siyasal İletişim, Yeni Medya, Bankacılık, Sigortacılık
 

Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Sosyoloji, Rus Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

   

 

 

Onur İnan GÖZÜYAŞLI

Tel: 202 82 99
 

Hacı ÇELEĞEN

Tel: 202 83 10
İşletme, İşletme(Tezsiz), İşletme İngilizce (Tezsiz), Yönetim Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Sağlık Kurumları Yönetimi, Hastane İşletmeciliği
 

Özel Hukuk, Medeni Hukuk, Devletler Özel Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Kamu Hukuku, Vergi Hukuku, İdare Hukuku, Ceza ve Ceza Usulü Hukuku, Anayasa Hukuku, Taşımaz Hakları ve Yönetimi, Taşınmaz Değerleme ve Yönetimi

     

Şemsi YILDIRIM

Tel: 202 82 90
   

 

Muhasebe, Muhasebe-Finansman, Muhasebe-Finansman (Tezsiz), Muhasebe Denetim, Finansman, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği (İngilizce), Rekreasyon Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Sayısal Yöntemler, Kooperatifçilik
 
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

 

Gülsüm ÖZDEMİR

Tel: 202 82 70
 

 

Aynur ERDOĞAN

Tel: 202 82 87
 
 
 
MUHASEBE BİRİMİ

 
Eşref ALUÇ
Tel: 202 82 89
 

 
Agah İPEKOĞLU
Tel: 202 82 68
 
 
 
PERSONEL BİRİMİ

 
Mirat ALPARSLAN
Tel: 202 82 91
 

 
Rukiye YILDIZ
Tel: 202 82 69
 
 
 
YÖNETİM KURULU VE DİPLOMA İŞLEMLERİ

 
Ayça TUNÇAY
Yönetim Kurulu ve Diploma İşlemleri Koordinatörü
Tel: 202 82 92
 

 
 
Hatice ÜZMEZ
Yönetim Kurulu ve Diploma İşlemleri
Tel: 202 82 92
 
 
 
 
SEKRETERYA
 
 
 
Müdür Sekreteri
Tel: 202 83 00
 

 

 
Ayşe SUCU
Müdür Yardımcısı Sekreteri
Tel: 202 83 03
 
 
 
EVRAK BİRİMİ

 
Ahmet ALTUNOK
Tel: 202 82 88
 

 
Hasan GEBEDEK
Tel: 202 82 88