Personel1
 

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

Murat ARICI

Öğrenci İşleri Uzmanı

İktisat, Ekonomik Kalkınma ve Büyüme, İktisat Politikası, İktisat Teorisi, Uluslararası İktisat, Ekonometri, Uygulamalı Yöneylem Araştırması, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletmecilik

Tel: 216 17 22 

Ayça TUNÇAY

Öğrenci İşleri Uzmanı

Muhasebe, Muhasebe-Finansman, Muhasebe-Finansman (Tezsiz), Muhasebe Denetim, Finansman, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği (İngilizce), Rekreasyon Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Sayısal Yöntemler, Kooperatifçilik

Tel: 216 17 09

Ayten ERDEM

Öğrenci İşleri Uzmanı

Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema, Siyasal İletişim, Yeni Medya, Bankacılık, Sigortacılık

 Tel: 216 17 18

Fatma BULAT

Öğrenci İşleri Uzmanı

Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Genel Türk Tarihi, Alevi Bektaşi Kültürü, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Felsefe, Türk İslam Felsefesi

Tel: 216 17 23

G. Özlem YERLİKAYA

Öğrenci İşleri Uzmanı
Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Sosyoloji, Rus Dili ve Edebiyatı 

 Tel: 216 17 20

Taner Cem KOFOĞLU

Öğrenci İşleri Uzmanı
Kamu Yönetimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Türkiye AB İlişkileri, Türkiye AB İlişkileri (Tezsiz), Kamu Yönetimi Denetimi (Tezsiz), Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil (Tezsiz), Yerel Yönetimler, Kamu Politikaları (Tezsiz), Maliye 

Tel: 216 17 25

Mustafa BOSTAN

Öğrenci İşleri Uzmanı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma, Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Politika, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çeviri ve Kültürel Çalışmalar, Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce)

Tel: 216 17 21

Onur İnan GÖZÜYAŞLI

Öğrenci İşleri Uzmanı

İşletme, İşletme(Tezsiz), İşletme İngilizce (Tezsiz), Yönetim Organizasyon, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Sağlık Kurumları Yönetimi, Hastane İşletmeciliği

Tel: 216 17 24

 

                                   

 

 

   Hacı ÇELEĞEN

 Öğrenci İşleri Uzmanı

Özel Hukuk, Medeni Hukuk, Devletler Özel Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Kamu Hukuku, Vergi Hukuku, İdare Hukuku, Ceza ve Ceza Usulü Hukuku, Anayasa Hukuku

           Tel: 216 17 19

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Gülsüm ÖZDEMİR

Bilgi İşlem Sorumlusu

Tel: 216 17 49 

Aynur ERDOĞAN

Bilgi İşlem

Tel: 216 17 49 

 

 

MUHASEBE BİRİMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

Eşref ALUÇ
Mali İşler Sorumlusu
 Tel: 216 17 16

Agah İPEKOĞLU
Mali İşler
 Tel: 216 17 16

PERSONEL BİRİMİ

 

 

Mirat ALPARSLAN

Personel İşleri Sorumlusu

Tel: 216 17 30

 

DİPLOMA İŞLEMLERİ

            

 

 

Şemsi YILDIRIM

Diploma İşlemleri Sorumlusu

  Tel: 216 17 26

 

 

SEKRETERYA

                       

 

 

 

Hatice ÜZMEZ

Müdür Sekreteri

Tel: 216 17 14 - 215 07 89 - 215 07 99


 

 

EVRAK BİRİMİ

Ahmet ALTUNOK

Genel Evrak İşleri

Tel: 216 17 48  

Hasan GEBEDEK

Genel Evrak İşleri

Tel: 216 17 48