Duyurular

Enstitümüz Y.Lisans Öğrencilerinin Programlar Arası Geçiş (Tezsiz Y.Lisansdan Tezli Y.Lisansa - Tezli Y.Lisansdan Tezsiz Y.Lisansa ) Başvurularını 03 Temmuz 2017- 14 Temmuz 2017 tarihleri arasında Enstitümüze  yapmaları gerekmektedir.

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği'nin 5. Maddesi uyarınca,

(5) Aynı bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/ anasanat dalı) olmak koşuluyla tezsiz programdan tezli programa geçiş, öğrencinin tezli lisansüstü programın asgari başvuru koşullarını sağlaması, tezsiz programda alması gereken dersleri başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 3.50/4.00 olması koşuluyla, adayın başvurusu üzerine, ilgili başkanlığın görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(6) Programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir. Geçiş yapan öğrencinin dosyası yeni programa aktarılır ve eski programla ilişiği kesilir.