Savunma Sonrası Tez Teslim

Enstitüye teslim edilen tezler Araştırma Görevlileri (Emin Ahmet KAPLAN, Zeynep YAROĞLU) tarafından kontrol edilecek ve eksiklikleri gidermeleri için öğrencilere bilgi verilecektir. Kontrol aşamalarının tamamlanması ile Kontrol Formu Araştırma Görevlileri tarafından imzalanacak ve tüm belgelerle birlikte Öğrenci İşlerine teslim etmesi için öğrenciye teslim edilecektir.

 

 Teslim edilmesi gerekenler listesi   

Evrak listesi  

CD'lerin Hazırlanması  

Tez cilt örnekleri   

Bilim Kodları  

Karekod oluşturma   

Tez tesliminde gerekli olan sayfalar (Jüri Üyeleri Onay Sayfaları, Etik Beyan Sayfası)


Tez teslimi yapacak öğrencilerin aşağıdaki belge ve CD’leri eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğrenci kimlik belgesi

Kütüphane ilişik kesme belgesi (1 adet)

Diploma istem dilekçesi (1 adet)

Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphane Tez Teslim Formu (1 adet)

Uzmanlık alan dersi İle ilgili belge (1 adet)

Ciltlenmiş ve kare kod eklenmiş tez (2 adet)

Tez dosyalarını içeren CD (2 adet)

Tez onay sayfasının aslı (1 adet)

Türkiye Burslusu öğrencileri için Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan alınacak 'Borcu Yoktur' yazılı belge.

 
Tez teslimi için gereken belge ve CD’ler ile Karton Kapaklı Tez’lerin hazırlanmasına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

A. TEZ SAVUNMASINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN ENSTİTÜ'YE TEZ TESLİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ

1) Teslim Edilecek Evrak Listesi

 Tez Bilgi Arşivi İçin Doldurulacak Form (Tez dosyalarından ayrı olarak CD ortamında teslim edilecektir.)

Kütüphane İlişik Kesme Belgesi (Çıktı alınarak teslim edilecektir.)

Diploma İçin Dilekçe Formatı (Çıktı alınarak teslim edilecektir.)

Savunma Sonrası Tez Teslim Formu (Çıktı alınarak teslim edilecektir.)

Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Tez Teslim Formu (Çıktı alınarak teslim edilecektir.)

YÖK Tez Merkezi’nin sayfasında yer alan Tez Veri Giriş Formu doldurulup imzalanmış formdan 1 Adet teslim edilecektir.

Türkiye Mezunları Bilgi Formu (Yabancı Uyruklu Öğrenciler tarafından doldurulan formdan 1 Adet teslim edilecektir.)

 

 2) Tez Yazım Yönergesine göre hazırlanmış 2 (üç) adet ciltli ve karekodlu tezlerin içinde onay sayfası imzalanmış olarak teslim edilecektir. Basılı tezlerin arka kapağında mutlaka karekod bulunmalıdır. Karekod’da tezin Türkçe ve İngilizce kapak bilgileri yer almalıdır.

Tez sırtı, aşağıdaki resimde ifade edilen bilgileri içerecektir.

Tezin dış kapağı ile iç kapağı arasında yer alacak sayfaya Gazi Üniversitesinin amblemi (9x9 cm) ve numaralı son sayfayı takip eden sayfaya Gazi Üniversitesi Rektörlük binasının resmi (15x6 cm) altına da Gazi Gelecektir… (Monotype Corsiva yazı tipi ve 18 punto) ifadesi konulacaktır (Amblem ve Rektörlük binası resmini indirmek için tıklayın).

3) Basılı tezlerde kullanılan 3 adet imzalı onay sayfasının dışında, 1 adet imzalı onay sayfası da ayrıca elden teslim edilecektir.

4) YÖK Tez merkezine gönderilecek olan 2 Adet CD’nin her birinde, PDF formatında hazırlanmış; Tez, Türkçe Özet ve Yabancı Dilde Özet dosyaları (varsa Ekler) ve Tez Arşiv Bilgi Formu bulunmalıdır. PDF dosyaları ve CD içeriğiyle ilgili bilgilere bu form dışında, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden de ulaşılabilir.

 

B. KOMPAKT DİSKLERİN (CD HAZIRLANMASI)

Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Metin formatı dışında ek içeren karma tezler için açıklamalar madde 10’da yer almaktadır.

Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır.

Tezin bulunduğu CD’de, Türkçe ve Yabancı dildeki özet sayfalarının her biri ayrı PDF dosyası olarak yer alacaktır. Bu CD’lerde (ekler  ve Tez Bilgi Arşivi hariç) toplam 3 adet PDF dosyası yer almış olacaktır.

CD’lerdeki dosyalar (ek dosyası hariç) sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır.

Farklı bilgisayarlarda çıkabilecek sorunları önleyebilmek amacıyla, dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmayacaktır.

Dosyalara isim verirken Tez Veri Giriş Formundaki "Referans Numarası" sonuna hangi bilgiyi içerdiği eklenecektir.

Örnek:

ad_soyad_referansno_tez

 

ad_soyad_referansno_ozet_tr

 

ad_soyad_referansno_ozet_en

 

Ek varsa ad_soyad_referansno_ek.rar

 

7- Enstitüye teslim edilecek CD’lerin üzerine aşağıdaki bilgilerin (Tezin Kapağındaki Tüm Bilgiler) yazılması gerekmektedir. 

 

8- Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makinaları kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir.

9- Tez CD’leri hazırlanırken, tezin tamamının yer aldığı pdf dosyasına tez onay sayfasının (imzalanmış) aslının  ve Etik Beyan Sayfasının imzalı halinin taratılarak konulması gerekmektedir.

10- Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu durum Tez Veri Giriş Formunda ve özette dosya adları da verilerek belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses kayıtları için tercih edilen formatlar aşağıda belirtilmiştir. Farklı bir program kullanılmış ise bunun okuyucuların erişimine izin verecek şekilde lisanslı olarak tezle birlikte CD’de yer alması gerekmektedir.

11- Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde veya yazıcı çıktısı alındığında, asıl nüshası ile aynı olması hususunda her türlü sorumluluk yazara aittir.

 

D. İSTENEN FORMATLAR:

 Resim Formatları : GIF (.gif), PDF (.pdf), TIFF (.tiff), JPEG (.jpeg)

Görüntü Formatları : MPEG (.mpg), Quick Time – Apple (.mov), Audio Video Interleaved, Microsoft (.avi)

Ses Formatları : Wav (.wav), MIDI (.midi), MP3 (.mp3)

 

E. Tez Cilt Örnekleri

 

Önemli Not: Dış Kapak, İç Kapak ve Etik Beyan sayfasında bulunan tarihler TEZ SAVUNMA TARİHİ olmalıdır.


F. Özet ve Abstract'ta kullanılacak KOD'lar listesi

Kod listesine ulaşmak için tıklayınız.

G. Karekod oluşturma

Tez cildinin arkasında yer alacak karekodunuzu oluşturmak için aşağıda yer alan siteleri kullanabilirsiniz. (Siteler örnek olarak verilmiştir. Farklı site veya programlarla karekod oluşturabilirsiniz.)

Karekod oluştururken dikkat etmeniz gereken, karekodun yazı formatında olmasıdır.

F. Tez Tesliminde Gerekli Olan Sayfalar