Sık Sorulan Sorular
TEZSİZ VE UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS
-Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Başvurular Ocak ayında çıkan ilan ile birlikte eğitim-öğretim yılının bahar dönemi için alınmaktadır. Bazen anabilim dallarından gelen talep doğrultusunda güz dönemi için Haziran ayında çıkan ilanla başvuru alınabilmektedir.

-Tezsiz Programdan Tezli Programa Geçiş Var Mı? Şartları Nelerdir?

Aynı bilim dalında (bilim dalı olmayan programlar için aynı anabilim dalı) olmak koşuluyla tezsiz programdan tezli programa geçiş, öğrencinin tezli lisansüstü programın asgari başvuru koşullarını sağlaması, tezsiz programda alması gereken dersleri başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 3.50/4.00 olması koşuluyla, adayın başvurusu üzerine, ilgili başkanlığın görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

-Tezsiz Programlara Öğrenci Alınırken Hesaplamalar Nasıl Yapılıyor, Yazılı Mülakat Var Mı?

Puan türüne göre ALES puanının %50 si, mezuniyet ortalamasının %50 si alınarak hesaplanır. Yazılı mülakat yapılmamaktadır.

-Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvurularında Dil Şartı Var Mı? ALES Şartı Ve Puan Türleri Nelerdir?

Dil şartı yoktur. İlgili alanın puan türüne göre 55 ALES puan şartı vardır.

-Tezsiz Programların Süresi Ve Kredi/AKTS Miktarları Ne Kadardır?

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Programlar 33 krediden, 60’ı ders ve 30’u dönem projesi olmak üzere 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders de dâhil en az 11 ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

-Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ücreti Ne Kadar?

Ücretler dönemlik alınmakta olup dönem ücreti en az 1300 TL’dir. Kredi başı 100 TL alınmaktadır. Dersler (7,5 AKTS) 3’er krediliktir. 11 ders için 3300 TL ve dönem projesi (15 AKTS) için 600 TL olmak üzere toplam 3900 TL alınmaktadır.

-Dönem Projesi Nedir, Nasıl Hazırlanır, Kredisiz Olduğu İçin Ücret Yatırmak Zorunda Mıyım?

Dönem projesi programdan mezun olabilmek için alınması gereken kredisiz zorunlu bir derstir. AKTS’si 30 olması nedeniyle 600 TL ücret ödenmesi gerekmektedir. Öğrenciler danışmanları nezaretinde hazırlamakta ve dönem sonunda danışmanına teslim etmektedir.

-Kayıt Yaptırdığım Programdan Başka Bir Programa Geçiş Yapabilir Miyim?

Kayıt yaptırılan programdan başka bir programa geçiş mümkün değildir. İlgili program bitirilip gerekli şartlar sağlandığı takdirde tezli programa geçiş olabilir.

-Farklı Bölümden Ders Alabilir Miyim, Kaç Ders Alınabiliyor?

Farklı bir bölümden danışman onayı ile toplamda iki ders alınabilmektedir.

-Tezsiz Yüksek Lisans Ücretlerinde İndirim Veya Taksit Yapılıyor Mu?

Kurumlarıyla protokol kapsamında kayıt yaptıran öğrencilere yüzde 10 indirim yapılır. Ücretler dönemlik olup taksit yapılmamaktadır. Ücretler Üniversitenin banka hesabına yatırılmaktadır.

-Uzaktan Eğitim Tezsiz Programları İçin ALES Şartı Var Mı? Programlar nasıl yürütülüyor?

ALES şartı aranmamaktadır. Başvurular mezuniyet not ortalamalarına göre sıralanmaktadır. Bunun dışında diğer tüm şartları tezsiz program esaslarına tabidir.

-Uzaktan Eğitim Tezsiz Programlarında Bilimsel Hazırlık Var mı?

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulanmaz.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS
-Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Başvurular Haziran ayında çıkan ilan ile birlikte eğitim-öğretim yılının güz dönemi için alınmaktadır. Bazen anabilim dallarından gelen talep doğrultusunda bahar dönemi için Ocak ayında çıkan ilanla başvuru alınabilmektedir.

-Yüksek Lisans Programlarına Başvurular nasıl değerlendiriliyor?

Yazılı sınava alınacak adayların sayısı, ilan edilen kontenjanın en az üç katı ile sınırlandırılır. ALES puanının %50’si ile lisans not ortalamasının %25’i ve mülâkat/yazılı sınav notunun %25’inin toplamı alınarak adaylar sıralanır.

-Tezli Yüksek Lisans Programı Başvurularında Dil ve ALES Şartı var mıdır?

Anabilim dallarının talebi doğrultusunda dil puanı istenebilmekte ve dil barajı konabilmektedir. Bu durum ilanda görülebilir. İlgili alanın puan türüne göre 55 ALES puan şartı vardır.

-Tezli Yüksek Lisans Programından Mezun Olabilmek İçin Kaç Ders/AKTS Almalıyım?

Tezli yüksek lisans, toplam 24 kredi ve 60 AKTS değerinden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dersi dâhil en az 9 ders, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması ile birlikte en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

-Tezli Yüksek Lisans Programların Süresi Ne Kadardır?

Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

-Tezli Yüksek Lisans Programında Geçme Notu Ve Mezuniyet Ortalaması Nedir?

Geçme notu alınan dersten başarılı olma durumunu ifade eder (CC) mezuniyet ortalaması ise programı tamamlamak için gerekli olan tüm derslerin ortalamasıdır. Mezun olunabilmesi için ortalamanın en az CB 2.5 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.

-Tezli Yüksel Lisans Programlarında Farklı Programdan Ders Alabilir miyim?

Farklı bir bölümden danışman onayı ile toplamda iki ders alınabilmektedir.

-Danışman Atamaları Ne Zaman Yapılmaktadır?

Enstitü yönetim kurulu; anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir danışman atar. Enstitü anabilim dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye gönderir.

-Uzmanlık Ders Kaydı Ne Zaman Yapılmaktadır? 

Danışmanlar atandığında danışmanlar için uzmanlık dersi kaydı yapılır. Derslerini bitirenler ise kayıt yenilerken tez danışmanları için hem uzmanlık dersi hem de tez dönemi kaydı yaparlar.

-Tezli Programdan Tezsiz Programa Geçiş Var Mı? Şartları Nelerdir?

Kayıtlı olunan programda tezsiz program var ise talep doğrultusunda anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ile tezsiz programdan mezun olunabilmesi için gerekli krediyi tamamlamak ve program öğrenim ücretini yatırmak koşulu ile tezli programdan tezsiz programa geçiş olabilmektedir.

-Tez Önerimi Ve Tez Konumu Belirtilen Süreler İçerisinde Vermezsem Ne Olur?

Öğrenci tez dönemine kayıt yaptırdığı dönem itibarı ile 3 ay içerisinde önerisini vermek zorundadır. Vermez ise tez dönemine geçemez ancak azami süreleri işler.

-Bölümde Okutulan Dersleri İçeriklerini Ve Dersi Veren Öğretim Üyelerini Nerden Görebilirim?

Enstitümüz web sayfasında bulunan bilgi paketi linkinden ulaşabilirsiniz.

DOKTORA
-Doktora Programlarına Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Başvurular Haziran ayında çıkan ilan ile birlikte eğitim-öğretim yılının güz dönemi için alınmaktadır. Bazen anabilim dallarından gelen talep doğrultusunda bahar dönemi için Ocak ayında çıkan ilanla başvuru alınabilmektedir.

-Doktora Programlarına Başvurular nasıl değerlendiriliyor?

Yazılı sınava alınacak adayların sayısı, ilan edilen kontenjanın en az üç katı ile sınırlandırılır. ALES puanının %50’si ile tezli yüksek lisans not ortalamasının %25’i ve mülâkat/yazılı sınav notunun %25’inin toplamı alınarak adaylar sıralanır.

-Doktora Programı Başvurularında Dil ve ALES Şartı kaç puandır?

Doktora programlarına başvurularda; tezli yüksek lisans sonrası için başvurulan programın puan türünde ALES’ten 60, son 5 yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından en az 55 puan alınması gerekmektedir.

-ALES, YDS Süreleri Ve Başvuruda Geçerli Olan Diller Hangileridir?

ALES sınavının süresi 3 yıl olup YDS süresi 5 yıldır. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça) en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

-Doktora Başvurularında Ortalama Şartı Var Mı?

Doktora sınav başvurularında adayın not ortalamasın 2.5 (75) olması gerekmektedir.

-Doktora Programından Kaç Kredi Ve AKTS İle Mezun Olabilirim?

Doktora programından 27 kredili dersin yanında alınması gereken dersler ile birlikte 240 AKTS ve üç tez izleme dönemi geçirmek gerekmektedir.

-En erken ne kadar sürede mezun olabilirim?

Doktora programlarında programın normal süresi öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl, azami süresi on iki yarıyıldır. Doktora programından en erken 2.5 yılda mezun olunabilir. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayan veya 3.00/4.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.

-Farklı Bölümden Kaç Ders Alabilirim?

Doktora öğrencisi toplamda farklı bölümlerden iki ders alabilmektedir.

-Yeterlik Sınavına Ne Zaman Ve Kaç Ortalama İle Girebilirim?

En geç beşinci dönemde 3.00 ortalama ile girebilirsiniz.

-Tez Önerimi Ve Tez Konumu Belirtilen Süreler İçerisinde Vermezsem Ne Olur?

Yönetmelik gereği tez danışman değişikliği yapılmaktadır. Ayrıca mezun olabilmeniz için 3 tez izleme süresi geçirilmesi gerektiğinden öğrenim süresi içerisinde mezun olamazsınız ve kaydınız silinir.

-Tez İzleme Raporlarımı Belirtilen Sürelerde Haricinde Verebilir Miyim?

Raporlar yönetmelikte belirtilen tarihlerde verilebilir. Belirtilen tarihler haricinde verilen raporlar kabul edilmez. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz- Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK
-Özel Öğrenci Ne Demek?

Özel öğrencilik, gerekli şartları sağlayan kişilere, istedikleri yüksek lisan veya doktora programlarından ücret karşılığı ders almalarına imkân sağlayan bir uygulamadır.

-Özel Öğrenci Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

İlgili dönemin akademik takviminde belirtilen tarihlerde başvurular alınmaktadır. Genelde güz ve bahar dönemlerinde kesin kayıtların yapıldıktan sonra özel öğrenci başvuruları dilekçe ile kabul edilmektedir.

-Özel Öğrenci Başvuru Şartları Nelerdir?

Özel bir şartı olmamakla birlikte adayların başvuru esnasında not dökümü, diploma varsa ALES ve dil belgeleri ile başvuru dilekçelerini doldurmaları gerekmektedir. Doktorada özel öğrenci olmak için yüksek lisans, yüksek lisansta özel öğrenci olmak için lisans mezunu olmak gerekir.

-Özel Öğrenci Olarak Kaç Ders Alabilirim? Ücreti Ne Kadardır?

Dönemlik en çok iki ders için izin verilmektedir. Kredi başı 100 TL, ders başı 300 TL üniversite hesabına yatırılmaktadır.

-Tezli Ve Tezsiz Programlardan Ders Alabilir Miyim?

Tezli –tezsiz her programdan da ders alınabilmektedir.

-Özel Öğrenci Olarak Alınan Derslerin Kaç Tanesi Kazanılan Program İçin Saydırılabiliyor?

Dört ders alındığı dönemlerinde enstitü yönetim kurulu kararı ile sayılmaktadır.

-Başka Bir Üniversiteden Almış Olduğum Özel Öğrenci Dersini Programıma Saydırabilir Miyim?

AKTS‘si ve kredisi uyan dersler danışmanın onayı anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile sayılabilir.

-Özel Öğrenci Olarak Ders Alınınca Lisansüstü Başvurularda Kontenjan Veya Öncelik Veriliyor Mu?

Alımlar başarı odaklı yapıldığından özel öğrencilere veya herhangi bir bölüm veya üniversite mezunlarına ayrıcalık tanınmamaktadır.

BİLİMSEL HAZIRLIK
-Kimler Bilimsel Hazırlık aldırılır?

Tezli yüksek lisans, doktora programlarına kabul edilen, ancak lisans/yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda veya başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlarla ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık dersleri aldırılabilir.

-Bilimsel Hazırlıkta kaç ders aldırılır?

Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı ders olmak üzere ilgili başkanlık tarafından önerilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bilimsel hazırlık dersleri lisans ya da kayıtlı olduğu program dışındaki lisansüstü derslerden oluşabilir.

-Bilimsel Hazırlık Okurken Lisansüstü Programdan Ders Alabilir Miyim?

Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin, başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması esas olmakla birlikte; bilimsel hazırlık programı devam ederken ilgili başkanlığın önerisi ile lisansüstü programına yönelik dersler de aldırılabilir. Bu derslerin sayısı ikiyi geçemez.

-Bilimsel Hazırlık Süresi Ne Kadardır?

Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok iki yarıyılıdır. Bu süre uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER
-Yabancı Uyruklu Öğrencilik Koşulları Nelerdir?

Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından denklik/okul tanıma belgesi kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak, doktora programına başvuranlarda anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden yabancı dil sınavından en az 55 puan almak ve enstitü yönetim kurulu tarafından ilgili program için belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla başvurabilirler.

-Yabancı Uyruklu Öğrenciler Hangi Belgelerle Müracaat Ederler?

Yabancı uyruklu öğrenciler başvurularını şahsen yapmakla birlikte denklik/tanıma belgesi, C1 TÖMER belgesi, diploma, not dökümü ve pasaportlarının Türkçe çevirisi ile müracaat edebilirler.

-ALES, Dil Puanı İsteniyor Mu?

Hayır, istenmiyor.

-Müracaatlarda Denklik Şart Mı?

Adaylar Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükmü doğrultusunda YÖK ten denklik almak zorundadır.

-Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Ücretler Ne Kadar?

Harç ücretleri Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir. 2017 yılı için dönemlik 768 TL, yıllık 1536 TL dir.

-Çifte Vatandaşlık Hakkı Olan Öğrenciler Müracaat Edebilir Mi?

Mavi kart sahibi adaylar bu kontenjandan müracaat edebilirler. KKTC vatandaşları müracaat edemez.

-Kayıt Hakkı Kazandıktan Sonra Türk Öğrencilerin Tabi Olduğu Harç Ücretini Ödeyebilir Miyim?

Adaylar hangi kontenjandan öğrencilik hakkı kazanmış ise mezuniyetine kadar kontenjandan yararlanarak öğrenim gören öğrencilerin tabi olduğu müeyyideler uygulanır.

-TÖMER’e Gitmeden Kayıt Yaptırıp Derslere Başlana Bilir Mi?

C 1 TÖMER belgesi olmadan hiçbir şekilde derslere başlayamazsınız.

GENEL KOŞULLAR / DURUMLAR
-Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri Ve Şartları Nelerdir?

Enstitümüze sadece Yönetmelikteki şartları sağlayan araştırma görevlileri yatay geçiş için başvuruda bulunabilir.

-Öğrenci Kimlik Kartımı Ne Zaman, Nasıl Alabilirim? Kaybedersem Yeni Kimlik Nasıl Çıkarta Bilirim?

Kaydınız alındıktan sonra 1 ay içerisinde öğrenci işleri biriminden alabilirsiniz. Kimliğinizi kaybettiğinize dair gazete ilanı, çalındı ise polis tutanağı ve bir dilekçe ile talepte bulunabilirsiniz.

-Belgeler Faks Çekilebilir Mi?

Belgeler hiçbir şekilde faks veya e-posta yolu ile gönderilmez/kabul edilmez.

-Öğrenci Belgesi Ve Transkript Nasıl Alabilirim?

Öğrenci belgeleri aynı gün şahsen başvuruda, (Not dökümü belgeleri normal öğrencilerde dilekçe verildikten 1 gün sonra, mezun ve kaydı silinen öğrencilerde 2 gün sonra verilmektedir.) Mezun ve kaydı silinen öğrencilerden 5 TL hizmet bedeli talep edilir.

-Askerlik Tecil İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

Askerlik tecil işlemleri öğrencinin enstitü web sayfasında bulunan öğrenci formlarındaki ilgili dilekçeyi doldurarak talep etmesi halinde yapılmaktadır.

-Tanıdığım Biri Enstitüdeki İşlerimi Yürütebilir Mi?

Enstitüdeki işlemlerinizi şahsen veya noter yolu ile verilen vekâletname ile takip edebilirsiniz.

-Geçici Mezuniyet Belgemi Veya Diplomamı Benim Yerime Başkası Alabilir mi?

Geçici mezuniyet ve diplomalar kıymetli evraklar sınıfına girdiğinden şahsen veya noter vekâleti ile verilir.

-Kayıt Dondurma/Azami Süreye Ekleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Askerlik, yurt dışı eğitim, yurt dışı görev ve uzun süreli sağlık kurulu raporu ile belgelenen hastalık sebebiyle eğitime devam edemeyen öğrenciler ile mevzuatta belirtilen mazeret ve hastalık izinleri, kadın memura doğum yapması halinde verilen ücretsiz izinler ve ilgili enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler sebebiyle verilecek izinler öğrencilerin azami sürelerine eklenir. Azami kayıt dondurma süresi bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta 1 yarıyıl, tezli yüksek lisansta 2 yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte 4 yarıyıldır.

-Tez Teslimi Nereye Nasıl Yapabilirim?

Enstitüye yönetmelikteki hükümleri yerine getirmek şartı ile yapabilirsiniz.

-Tez Teslimi Sırasında İntihal Tarama Raporu İsteniyor Mu?

Yönetmelik gereği öğrencilerin danışmanları nezaretinde alacakları Turnitin İntihal Raporunu tez tezlimi sırasında sunmaları gerekir. Raporun benzerlik oranının gösterildiği sayfası ile raporun ilk ve son sayfalarını danışmanına imzalattırıp, 38 kodlu formu doldurup Enstitü Müdürlüğüne onaylattırdıktan sonra, jüri üyelerine tezleriyle birlikte göndermeleri gerekmektedir.

-Başvurularda Dil Şartı Var Mı? ALES Puan Tabanı Ve Puan Türü Nedir?

Yüksek lisans programlarımız için dil puanının istenip istenmeyeceği anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenmekte olup ALES puan tabanı 55’dir. Puan türü öğrenci alınacak programın sözel, sayısal veya eşit ağırlık özelliklerine göre anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenir.

-Başvurularda Hesaplamalar Nasıl Yapılıyor?

ALES puanının %50’si, mezuniyet notunun %25’i ve yazılı sınavının %25’i alınarak başarı sırası oluşturulmaktadır.

-Yazılı Sınavdan Sonra Ayrıca Mülakat Var Mı?

Hayır. Mülakat yazılı sınav olarak yapılmaktadır.

-Referans Mektubu Kabul Ediliyor Mu?

Hayır.

-Farklı Alan Mezunları Hangi Programlara Başvuru Yapabilir. Başvurularda Bölüm Şartı Var Mı?

Öğrenci alım ilanında özel şartlar bölümünde belirtilmektedir.

-Bilimsel Hazırlık Süresi Ne Kadar?

Yönetmelik gereği bilimsel hazırlık süresi bir yıldır.

-Bilimsel Hazırlık Okurken Aynı Zamanda Üsten Ders Alabilir Miyim?

Anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ile en çok 2 ders alınabilir.

-Lisans Tamamlama Yaptım, Müracaatta Ortalamamı Neye Göre Yazmalıyım?

Ön lisan ve Lisans ortalamasının alınarak hesaplanması gerekmektedir.

-Yazılı Sınav Test Mi? Klasik Mi? Hangi Konulardan Olacak?

Klasik sınav yapılmaktadır. Müracaat edilen alan konuları ile ilgili olacaktır.

-Evraklarımı Başkası Teslim Edebilir Mi?

Müracaatlar şahsen veya vekâlet yolu ile yapıla bilmektedir.

-Başvurularda Biometrik Fotoğraf İstenmiş, Başka Bir Formatta Yükledim Bir Şey Olur Mu?

Öğrenci kimlikleri sizin sisteme yüklemiş olduğunuz fotoğraflar üzerinden hazırlandığından formata uygun fotoğraf yüklemeniz gerekmektedir.

-Posta Yolu İle Ön Kayıt Veya Kesin Kayıt Yaptırabilir Miyim?

Posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmaz.

-Kayıt Silme Var Mı?

Yüksek Öğretim Kurumunun 20.04.2016 tarihli çıkarmış olduğu Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile kayıt silme işlemleri tekrar üniversitemiz yönetmeliğine girmiştir. Sık Sorulan Sorular linkinde ayrıntısına bakınız.

-Harç Ücretleri Ne Zaman Nereye Yatırılır?

Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ilgili bankaya ve şubelerine yapılmaktadır.

-Harç Ödemek Zorunda Mıyım?

Yüksek lisans öğrencileri 5. dönemlerinde doktora öğrencileri 9. dönemlerinde harç ücreti öder.

-Ders Kaydımı Nasıl Yapabilirim?

Harç ücretinizi (varsa) yatırdıktan sonra öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders kayıt ekranından yapabilirsiniz. Ders programı enstitü web sayfamızda duyurular bölümünde ilan edilmektedir.

-Program İçin Gerekli Krediyi Aldım. Fazla Ders Alabilir Miyim?

Yönetmelik hükümlerini yerine getirerek alabilirsiniz.

-Ders Kaydı Yapmazsam Ne Olur?

Kayıt yenilememiş olursunuz. İkinci kez kayıt yenilemediğinizde kaydınız silinir. Ayrıca kayıt yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlandırılmazlar.

İLİŞİK KESİLME / KAYIT SİLİNME DURUMLARI

* Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok iki yarıyılıdır. Süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

* Mazeretsiz iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

* Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora programlarında üst üste iki dönem veya tezsiz yüksek lisans programları hariç diğer programlar için toplamda üç dönem tez/uzmanlık alan dersinden başarısız olan ya da ardışık iki dönemin herhangi birinde başarısız, diğerinde ise kaydını yenilemeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan (Mezun olunabilmesi için ortalamanın en az CB 2.5 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar) veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmalarında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

* Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen ya da düzeltme için verilen ek süre sonunda tez savunmasına gelemeyen/giremeyen bir öğrenci, başarısız sayılır ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

* Azami öğrenim süresi sonunda, danışmanının da onayını alarak, jürisi belirlenmek üzere tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve enstitü ile ilişiği kesilir.

* Tezsiz Program Öğrencileri aldıkları dersleri ve dönem projesini üç yarıyılda tamamlamak zorundadırlar. Bu süre sonunda gerekli koşulları yerine getiremeyen öğrenci başarısız sayılır ve enstitü ile ilişiği kesilir.

* Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayan veya 3.00/4.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet ortalama şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.

* Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

* Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve/veya yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi görevlendirilebilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve/veya tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

* Tez izleme komitesinin belirlenen aralıklarda toplanmaması durumunda Tez İzleme Komitesi değerlendirme sonucu “başarısız” kabul edilir. Tez izleme komitesi toplanarak ya da toplanmadan üst üste iki kez veya toplamda üç kez “başarısız” sonucun oluşması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.