SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU YENİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazımında yukarıdaki kılavuz kullanılacaktır. Bu kılavuzdaki kurallar Gazi Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu temel alınarak hazırlanmıştır. Bu kılavuzda yer almayan hususlar için aşağıdaki kılavuz incelenebilir. 

 

   TEZ/PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

Tez önerisi hazırlamak için içerikle ilgili 

 

 TEZ YAZIM ŞABLONU YENİ

Tez kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış tez şablonu örneğidir.