Tez Yazım Kılavuzu

 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU YENİ

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu    

 

   TEZ/PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

Tez önerisi hazırlamak için içerikle ilgili 

 

 TEZ YAZIM ŞABLONU YENİ

Tez kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış tez şablonu örneğidir.