Tezlerin Dağıtımı İle İlgili Esaslar
22 Şubat 2012 16:00

TEZLERİN DAĞITIMI İLE İLGİLİ ESASLAR
Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin tezleri 02.01.2010 tarihinden
itibaren PTT KARGO ile jüri üyelerine dağıtılacaktır. Yapılan sözleşmeye göre usul ve
esaslar aşağıda özetlenmiştir.

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri dağıtılmak üzere hazırladığı tezlerinden 1
adetini Maltepe PTT Merkez Müdürlüğü’ne götürerek aşağıdaki esaslara göre gönderi
ücretini yatıracaktır.
Yüksek Lisans Tezleri (1 KG’ye Kadar)
Ankara içi ve dışı kargolarda talep edilen her bir (1) tez için ücret 2,20 TL olup beş (5)
adet tez için toplam 11 TL ücret talep edilir.
Doktora Tezleri (1 KG’ye Kadar)
Ankara içi ve dışı kargolarda talep edilecek her bir (1) tez için ücret 2,20 TL olup
yedi (7) adet tez için toplam 15,40TL ücret talep edilir.
Türkiye geneli kargo gönderileri için KDV dahil fiyatlardır.
1 kg’a kadar KDV
dahil
1-2 kg’a kadar KDV
dahil
2-5 kg’a kadar KDV
dahil
5 kg’dan sonra her
kilo ve kesri için
2,20 TL 2,50 TL 3,50 TL 0,30 krş

Yukarıdaki açıklamaya istinaden ücretini Maltepe PTT Merkez Müdürlüğü’ne
yatıran öğrencimiz Dekontunu ve Tezlerinin Hepsini Enstitümüz Öğrenci İşlerine
teslim edecektir.

Tezlerin Enstitüden alınması, Jüri Üyelerine dağıtılması ve Tez Teslim Tutanağının
Enstitüye tesliminde PTT Merkez Müdürlüğü sorumludur.