Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) internet sitesi http://www.tyyc.yok.gov.tr/ adresinden kullanıma açılmıştır.