Uzaktan Eğitim Tezsiz

 

UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABULÜ

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Başvurusu Sırasında İstenen Belgeler:

       -     ALES'ten en az 55 standart puanın alındığını gösterir belge,

       -     Lisans Diplomasının aslı veya tasdikli örneği, (Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulu'nca verilmiş denklik belgesi aranır.)

       -     Lisans Not Dökümü aslı veya tasdikli örneği (Gazi Üniversitesi dışından başvuran adayların mezuniyet notları, YÖK  dönüşüm tablosuna göre düzenlenecektir.)

      -     Varsa Yabancı dil puanını gösterir belgenin (ÜDS, KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

(Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu)

      -      T.C Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı sureti,

      -      2 adet vesikalık fotoğraf, 

Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü:

Adayların ALES puanlarının %50'i, Lisans mezuniyet notunun %50'si alınarak başarı notu belirlenir. Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü için yazılı sınav yapılmaz. Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu En yüksek olan öğrenciden başlamak suretiyle doldurulur.

 

BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI

ALES

%50

LİSANS MEZUNİYET

%50

TOPLAM

%100

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt Hakkı Kazanılması Halinde İstenen Belgeler:

       -     3 adet vesikalık fotoğraf

       -     Erkek öğrenciler için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge

       -     Öğrenci katkı payını yatırdığına dair dekont

       -     Bir adet vesikalık fotoğrafın scanner ile jpg formatında yüklenmiş cd, e-mail adresi

 

Güncelleme Tarihi: 12.08.2014