Yönetim
 
Prof.Dr. Saliha AĞAÇ
 
Enstitü Müdürü (Tedviren)
 
Doç.Dr. Erdal AKSOY
 
Enstitü Müdür Yardımcısı
 
Doç.Dr. Celal TAŞDOĞAN
 
Enstitü Müdür Yardımcısı
 
 
 
 
Tayfun ÖZKAN
Enstitü Sekreteri V.