Yüksek Lisans Programı

 

 

BİLİM DALI

Tez

ANABİLİM DALI

FAKÜLTE

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2

Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma

 

3

Sosyal Politika

 

4

Ekonometri

 

Ekonometri

5

Ekonometri

Tezsiz

6

Uygulamalı Yöneylem Araştırması

 

7

İktisat

 

İktisat

8

İktisat Teorisi

 

9

İktisat Politikası

 

10

Uluslararası İktisat

 

11

Ekonomik Kalkınma ve Büyüme

 

12

İşletme

 

İşletme

13

Yönetim Organizasyon

 

14

Yönetim Organizasyon

Tezsiz

15

Finansman

 

16

Muhasebe-Finansman

 

17

Üretim Yönetimi

 

18

Pazarlama

 

19

Muhasebe

 

20

Sayısal Yöntemler

 

21

Kooperatifçilik

 

22

İşletme

Tezsiz

23

Muhasebe-Finansman

Tezsiz

24

İşletme İngilizce

Tezsiz

25

İnsan Kaynakları Yönetimi

 

26

 Hastane İşletmeciliği

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

27

 Sağlık Kurumları Yönetimi Uzaktan Öğretim

Tezsiz

28

Kentleşme ve Çevre Sorunları

 

Kamu Yönetimi

29

Yönetim Bilimleri

 

30

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

31

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

 

32

Yerel Yönetimler

 

33

Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil

 

34

Kamu Yönetiminde Denetim

 

35

Kamu Politikaları

 

36

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

Tezsiz

37

Yerel Yönetimler

Tezsiz

38

Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil

Tezsiz

39

Kamu Yönetiminde Denetim

Tezsiz

40

Kamu Politikaları

Tezsiz

41

Maliye

 

Maliye

42

Uluslararası İlişkiler

 

Uluslararası İlişkiler

43

Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları

 

44

  Uluslararası İşletmecilik 

 

  Uluslararası Ticaret

45

Kamu Hukuku

 

Kamu Hukuku

Hukuk Fakültesi

46

Anayasa Hukuku

 

47

İdare Hukuku

 

48

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

 

49

Vergi Hukuku

 

50

Medeni Hukuk

 

Özel Hukuk

51

Ticaret Hukuku

 

52

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

53

Devletler Özel Hukuku

 

54

Medeni Usul İcra İflas Hukuku

 

55

Avrupa Birliği Hukuku

 

56

Arkeoloji

 

Arkeoloji

Edebiyat Fakültesi

57

Çağdaş Türk Lehçeleri

 

Çağdaş Türk Lehçeleri

58

Felsefe

 

Felsefe

59

Türk-İslam Felsefesi

 

60

Rus Dili ve Edebiyatı

 

Rus Dili ve Edebiyatı

61

Sanat Tarihi

 

Sanat Tarihi

62

Eskiçağ Tarihi

 

Tarih

63

Ortaçağ Tarihi

 

64

Yeniçağ Tarihi

 

65

Yakınçağ Tarihi

 

66

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 

67

Genel Türk Tarihi

 

68

Türk Dili

 

Türk Dili ve Edebiyatı

69

Eski Türk Edebiyatı

 

70

Yeni Türk Edebiyatı

 

71

Türk Halk Edebiyatı

 

72

Türk Halk Bilimi

 

Türk Halk Bilimi

73

Sosyoloji

 

Sosyoloji

74

Gazetecilik

 

Gazetecilik

İletişim Fakültesi

75

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

76

Radyo TV ve Sinema

 

Radyo TV ve Sinema

77

Turizm İşletmeciliği

 

Turizm İşletmeciliği

Turizm Fakültesi

78

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

79

Rekreasyon Yönetimi

 

Rekreasyon Yönetimi

80

Rekreasyon Yönetimi

Tezsiz

81

Çeviri ve Kültürel Çalışmalar

 

Yabancı Diller Eğitimi (Ortak Program)

Gazi Eğitim Fakültesi

82

Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce)

 

83

Bankacılık

 

Bankacılık

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

84

Bankacılık

Tezsiz

85

Sigortacılık

 

86

Sigortacılık

Tezsiz


Güncelleme Tarihi: 18.06.2014