BİLİM DALI

Tez

ANABİLİM DALI

FAKÜLTE

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2

Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma

 

3

Sosyal Politika

 

4

Ekonometri

 

Ekonometri
 

5

Ekonometri

Tezsiz

6

Uygulamalı Yöneylem Araştırması

 

7

İktisat

 

İktisat

8

İktisat Teorisi

 

9

İktisat Politikası

 

10

Uluslararası İktisat

 

11

Ekonomik Kalkınma ve Büyüme

 

12

İşletme

 

İşletme

13

Yönetim Organizasyon

 

14

Yönetim Organizasyon

Tezsiz

15

Finansman

 

16

Muhasebe-Finansman

 

17

Üretim Yönetimi

 

18

Pazarlama

 

19

Muhasebe

 

20

Sayısal Yöntemler

 

21

Kooperatifçilik

 

22

İşletme

Tezsiz

23

Muhasebe-Finansman

Tezsiz

24

İşletme İngilizce

Tezsiz

25

İnsan Kaynakları Yönetimi

 

26 

Muhasebe Denetim

 

27

 Hastane İşletmeciliği

 

Sağlık Yönetimi

28

 Hastane İşletmeciliği

Tezsiz

29

 Hastane İşletmeciliği (İngilizce)

 

30

 Hastane İşletmeciliği Uzaktan Eğitim

Tezsiz

31

Kentleşme ve Çevre Sorunları

 

Kamu Yönetimi

32

Yönetim Bilimleri

 

33

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

34

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

 

35

Yerel Yönetimler

 

36

Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil

 

37

Kamu Yönetiminde Denetim

 

38

Kamu Politikaları

 

39

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

Tezsiz

40

Yerel Yönetimler

Tezsiz

41

Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil

Tezsiz

42

Kamu Yönetiminde Denetim

Tezsiz

43

Kamu Politikaları

Tezsiz

44

Maliye

 

Maliye

45

Kamu Maliyesi ve Hazine İşlemleri

Tezsiz

46

Uluslararası İlişkiler

 

Uluslararası İlişkiler

47

Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları

 

48

  Uluslararası İşletmecilik 

 

  Uluslararası Ticaret

49

  Uluslararası Ticaret

Tezsiz

  Uluslararası Ticaret


 

50

Kamu Hukuku

 

Kamu Hukuku

Hukuk Fakültesi

51

Anayasa Hukuku

 

52

İdare Hukuku

 

53

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

 

54

Vergi Hukuku

 

55

Medeni Hukuk

 

Özel Hukuk

56

Ticaret Hukuku

 

57

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

58

Devletler Özel Hukuku

 

59

Medeni Usul İcra İflas Hukuku

 

60

Avrupa Birliği Hukuku

 

61

Arkeoloji

 

Arkeoloji

Edebiyat Fakültesi

62

Çağdaş Türk Lehçeleri

 

Çağdaş Türk Lehçeleri

63

Felsefe

 

Felsefe

64

Türk-İslam Felsefesi

 

65

Rus Dili ve Edebiyatı

 

Rus Dili ve Edebiyatı

66

Sanat Tarihi

 

Sanat Tarihi

67

Eskiçağ Tarihi

 

Tarih

68

Ortaçağ Tarihi

 

69

Yeniçağ Tarihi

 

70

Yakınçağ Tarihi

 

71

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 

72

Genel Türk Tarihi

 

73

Türk Dili

 

Türk Dili ve Edebiyatı

74

Eski Türk Edebiyatı

 

75

Yeni Türk Edebiyatı

 

76

Türk Halk Edebiyatı

 

77

Türk Halk Bilimi

 

Türk Halk Bilimi

78

Sosyoloji

 

Sosyoloji

79

Gazetecilik

 

Gazetecilik

İletişim Fakültesi

80

Siyasal İletişim

Tezsiz

81

Yeni Medya

Tezsiz

82

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

83

Radyo TV ve Sinema

 

Radyo TV ve Sinema

84

Turizm İşletmeciliği

 

Turizm İşletmeciliği

Turizm Fakültesi

85

Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

 

86

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

 

 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

87

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Tezsiz

88

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

89

Rekreasyon Yönetimi

 

Rekreasyon Yönetimi

90

Rekreasyon Yönetimi

Tezsiz

91

Çeviri ve Kültürel Çalışmalar

 

Mütercim Tercümanlık

Edebiyat Fakültesi

92

Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce)

 

93

Bankacılık

 

Bankacılık

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

94

Bankacılık

Tezsiz

95

Sigortacılık

 

 Sigortacılık

96

Sigortacılık

Tezsiz


Güncelleme Tarihi: 11.01.2016