BİLİM DALI

Tez

ANABİLİM DALI

FAKÜLTE

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2

Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma

 

3

Sosyal Politika

 

4

Ekonometri

 

Ekonometri
 

5

Ekonometri

Tezsiz

6

Uygulamalı Yöneylem Araştırması

 

7

İktisat

 

İktisat

8

İktisat Teorisi

 

9

İktisat Politikası

 

10

Uluslararası İktisat

 

11

Ekonomik Kalkınma ve Büyüme

 

12

İşletme

 

İşletme

13

Yönetim Organizasyon

 

14

Yönetim Organizasyon

Tezsiz

15

Finansman

 

16

Muhasebe-Finansman

 

17

Üretim Yönetimi

 

18

Pazarlama

 

19

Muhasebe

 

20

Sayısal Yöntemler

 

21

Kooperatifçilik

 

22

İşletme

Tezsiz

23

Muhasebe-Finansman

Tezsiz

24

İşletme İngilizce

Tezsiz

25

İnsan Kaynakları Yönetimi

 

26 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Tezsiz

27

Muhasebe Denetim

 

28

 Hastane İşletmeciliği

 

Sağlık Yönetimi

29

 Hastane İşletmeciliği

Tezsiz

30

 Hastane İşletmeciliği (İngilizce)

 

31

 Hastane İşletmeciliği Uzaktan Eğitim

Tezsiz

32

Kentleşme ve Çevre Sorunları

 

Kamu Yönetimi

33

Yönetim Bilimleri

 

34

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

35

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

 

36

Yerel Yönetimler

 

37

Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil

 

38

Kamu Yönetiminde Denetim

 

39

Kamu Politikaları

 

40

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

Tezsiz

41

Yerel Yönetimler

Tezsiz

42

Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil

Tezsiz

43

Kamu Yönetiminde Denetim

Tezsiz

44

Kamu Politikaları

Tezsiz

45

Maliye

 

Maliye

46

Kamu Maliyesi ve Hazine İşlemleri

Tezsiz

47

Uluslararası İlişkiler

 

Uluslararası İlişkiler

48

Uluslararası İlişkiler

Tezsiz

49

Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları

 

50

  Uluslararası İşletmecilik 

 

  Uluslararası Ticaret

51

  Uluslararası Ticaret

Tezsiz

  Uluslararası Ticaret


 

52

Kamu Hukuku

 

Kamu Hukuku

Hukuk Fakültesi

53

Anayasa Hukuku

 

54

İdare Hukuku

 

55

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

 

56

Vergi Hukuku

 

57

Medeni Hukuk

 

Özel Hukuk

58

Ticaret Hukuku

 

59

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

60

Devletler Özel Hukuku

 

61

Medeni Usul İcra İflas Hukuku

 

62

Avrupa Birliği Hukuku

 

63

Arkeoloji

 

Arkeoloji

Edebiyat Fakültesi

64

Çağdaş Türk Lehçeleri

 

Çağdaş Türk Lehçeleri

65

Felsefe

 

Felsefe

66

Türk-İslam Felsefesi

 

67

Rus Dili ve Edebiyatı

 

Rus Dili ve Edebiyatı

68

Sanat Tarihi

 

Sanat Tarihi

69

Eskiçağ Tarihi

 

Tarih

70

Ortaçağ Tarihi

 

71

Yeniçağ Tarihi

 

72

Yakınçağ Tarihi

 

73

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 

74

Genel Türk Tarihi

 

75

Alevi Bektaşi Kültürü

 

76

Türk Dili

 

Türk Dili ve Edebiyatı

77

Eski Türk Edebiyatı

 

78

Yeni Türk Edebiyatı

 

79

Türk Halk Edebiyatı

 

80

Türk Halk Bilimi

 

Türk Halk Bilimi

81

Sosyoloji

 

Sosyoloji

82

Gazetecilik

 

Gazetecilik

İletişim Fakültesi

83

Siyasal İletişim

Tezsiz

84

Yeni Medya

Tezsiz

85

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

86

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Tezsiz

87

Radyo TV ve Sinema

 

Radyo TV ve Sinema

88

Turizm İşletmeciliği

 

Turizm İşletmeciliği

Turizm Fakültesi

89

Turizm İşletmeciliği

Tezsiz

90

Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

 

91

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

 

 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

92

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Tezsiz

93

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

94

Rekreasyon Yönetimi

 

Rekreasyon Yönetimi

95

Rekreasyon Yönetimi

Tezsiz

96

Çeviri ve Kültürel Çalışmalar

 

Mütercim Tercümanlık

Edebiyat Fakültesi

97

Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce)

 

98

Bankacılık

 

Bankacılık

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

99

Bankacılık

Tezsiz

100

Sigortacılık

 

 Sigortacılık

101

Sigortacılık

Tezsiz
Güncelleme Tarihi: 02.06.2016