Yüksek Lisans Programı

 

BİLİM DALI

Tez

ANABİLİM DALI

FAKÜLTE

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


 

2

Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma

 

3

Sosyal Politika

 

4

Ekonometri

 

Ekonometri
 

5

Ekonometri

Tezsiz

6

Uygulamalı Yöneylem Araştırması

 

7

İktisat

 

İktisat

8

İktisat Teorisi

 

9

İktisat Politikası

 

10

Uluslararası İktisat

 

11

Ekonomik Kalkınma ve Büyüme

 

12

İşletme

 

İşletme

13

Yönetim Organizasyon

 

14

Yönetim Organizasyon

Tezsiz

15

Finansman

 

16

Muhasebe-Finansman

 

17

Üretim Yönetimi

 

18

Pazarlama

 

19

Muhasebe

 

20

Sayısal Yöntemler

 

21

Kooperatifçilik

 

22

İşletme

Tezsiz

23

Muhasebe-Finansman

Tezsiz

24

İşletme İngilizce

Tezsiz

25

İnsan Kaynakları Yönetimi

 

26 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Tezsiz

27

Muhasebe Denetim

 

28

 Hastane İşletmeciliği

 

Sağlık Yönetimi

29

 Hastane İşletmeciliği

Tezsiz

30

 Hastane İşletmeciliği (İngilizce)

 

31

 Hastane İşletmeciliği Uzaktan Eğitim

Tezsiz

32

Kentleşme ve Çevre Sorunları

 

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

33

Yönetim Bilimleri

 

34

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

35

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

 

36

Yerel Yönetimler

 

37

Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil

 

38

Kamu Yönetiminde Denetim

 

39

Kamu Politikaları

 

40

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

Tezsiz

41

Yerel Yönetimler

Tezsiz

42

Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil

Tezsiz

43

Kamu Yönetiminde Denetim

Tezsiz

44

Kamu Politikaları

Tezsiz

45

Maliye

 

Maliye

46

Kamu Maliyesi ve Hazine İşlemleri

Tezsiz

47

Uluslararası İlişkiler

 

Uluslararası İlişkiler

48

Uluslararası İlişkiler

Tezsiz

49

 Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları

 

50

 Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları

 Tezsiz

51

  Uluslararası İşletmecilik 

 

  Uluslararası Ticaret

52

  Uluslararası Ticaret

 

53

  Uluslararası Ticaret

Tezsiz

54

 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

 

  Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

55

 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

Tezsiz

56

Kamu Hukuku

 

Kamu Hukuku

Hukuk Fakültesi

57

Anayasa Hukuku

 

58

İdare Hukuku

 

59

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

 

60

  Vergi Hukuku

 

61

 Mali Hukuk

 

62

Medeni Hukuk

 

Özel Hukuk

63

Ticaret Hukuku

 

64

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

65

Devletler Özel Hukuku

 

66

Medeni Usul İcra İflas Hukuku

 

67

Avrupa Birliği Hukuku

 

68

Arkeoloji

 

Arkeoloji

Edebiyat Fakültesi

69

Çağdaş Türk Lehçeleri

 

Çağdaş Türk Lehçeleri

70

Felsefe

 

Felsefe

71

Türk-İslam Felsefesi

 

72

Rus Dili ve Edebiyatı

 

Rus Dili ve Edebiyatı

73

Sanat Tarihi

 

Sanat Tarihi

74

Eskiçağ Tarihi

 

Tarih

75

Ortaçağ Tarihi

 

76

Yeniçağ Tarihi

 

77

Yakınçağ Tarihi

 

78

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 

79

Genel Türk Tarihi

 

80

Alevi Bektaşi Kültürü

 

81

Türk Dili

 

Türk Dili ve Edebiyatı

82

Eski Türk Edebiyatı

 

83

Yeni Türk Edebiyatı

 

84

Türk Halk Edebiyatı

 

85

Türk Halk Bilimi

 

Türk Halk Bilimi

86

Sosyoloji

 

Sosyoloji

87

Gazetecilik

 

Gazetecilik

İletişim Fakültesi

88

Siyasal İletişim

Tezsiz

89

Yeni Medya

Tezsiz

90

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

91

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Tezsiz

92

 Radyo TV ve Sinema

 

 Radyo TV ve Sinema

93

Radyo TV ve Sinema

Tezsiz

94

Turizm İşletmeciliği

 

Turizm İşletmeciliği

Turizm Fakültesi

95

Turizm İşletmeciliği

Tezsiz

96

Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

 

97

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

 

 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

98

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Tezsiz

99

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

100

Rekreasyon Yönetimi

 

Rekreasyon Yönetimi

101

Rekreasyon Yönetimi

Tezsiz

102

Çeviri ve Kültürel Çalışmalar

 

Mütercim Tercümanlık

Edebiyat Fakültesi

103

Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce)

 

104

  Fransız Dili ve Edebiyatı

 

 Fransız Dili ve Edebiyatı

105

Bankacılık

 

Bankacılık

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

106

Bankacılık

Tezsiz

107

Sigortacılık

 

 Sigortacılık

108

Sigortacılık

Tezsiz

109 Taşınmaz Değerleme ve Yönetimi   Taşınmaz Geliştirme Tapu Kadastro Yüksekokulu
110 Taşınmaz Değerleme ve Yönetimi Tezsiz
111 Taşınmaz Hakları ve Yönetimi  
112 Taşınmaz Hakları ve Yönetimi Tezsiz