Yüksek Lisans Programı

 

BİLİM DALI

Tez

ANABİLİM DALI

FAKÜLTE

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


 

2

Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma

 

3

Sosyal Politika

 

4

Ekonometri

 

Ekonometri
 

5

Ekonometri

Tezsiz

6

Uygulamalı Yöneylem Araştırması

 

7

İktisat

 

İktisat

8

İktisat Teorisi

 

9

İktisat Politikası

 

10

Uluslararası İktisat

 

11

Ekonomik Kalkınma ve Büyüme

 

12

İşletme

 

İşletme

13

Yönetim Organizasyon

 

14

Yönetim Organizasyon

Tezsiz

15

Finansman

 

16

Muhasebe-Finansman

 

17

Üretim Yönetimi

 

18

Pazarlama

 

19

Muhasebe

 

20

Sayısal Yöntemler

 

21

Kooperatifçilik

 

22

İşletme

Tezsiz

23

Muhasebe-Finansman

Tezsiz

24

İşletme İngilizce

Tezsiz

25

İnsan Kaynakları Yönetimi

 

26 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Tezsiz

27

Muhasebe Denetim

 

28

 Hastane İşletmeciliği

 

Sağlık Yönetimi

29

 Hastane İşletmeciliği

Tezsiz

30

 Hastane İşletmeciliği (İngilizce)

 

31

 Hastane İşletmeciliği Uzaktan Eğitim

Tezsiz

32

Sağlık Yönetimi

 

33

Sağlık Yönetimi

Tezsiz

34

Kentleşme ve Çevre Sorunları

 

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

35

Yönetim Bilimleri

 

36

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

37

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

 

38

Yerel Yönetimler

 

39

Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil

 

40

Kamu Yönetiminde Denetim

 

41

Kamu Politikaları

 

42

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

Tezsiz

43

Yerel Yönetimler

Tezsiz

44

Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil

Tezsiz

45

Kamu Yönetiminde Denetim

Tezsiz

46

Kamu Politikaları

Tezsiz

47

Maliye

 

Maliye

48

Kamu Maliyesi ve Hazine İşlemleri

Tezsiz

49

Uluslararası İlişkiler

 

Uluslararası İlişkiler

50

Uluslararası İlişkiler

Tezsiz

51

 Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları

 

52

 Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları

 Tezsiz

53

  Uluslararası İşletmecilik 

 

  Uluslararası Ticaret

54

  Uluslararası Ticaret

 

55

  Uluslararası Ticaret

Tezsiz

56

 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

 

  Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

57

 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

Tezsiz

58

Kamu Hukuku

 

Kamu Hukuku

Hukuk Fakültesi

59

Anayasa Hukuku

 

60

İdare Hukuku

 

61

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

 

62

  Vergi Hukuku

 

63

 Mali Hukuk

 

64

Medeni Hukuk

 

Özel Hukuk

65

Ticaret Hukuku

 

66

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

67

Devletler Özel Hukuku

 

68

Medeni Usul İcra İflas Hukuku

 

69

Avrupa Birliği Hukuku

 

70

Arkeoloji

 

Arkeoloji

Edebiyat Fakültesi

71

Çağdaş Türk Lehçeleri

 

Çağdaş Türk Lehçeleri

72

Felsefe

 

Felsefe

73

Türk-İslam Felsefesi

 

74

Rus Dili ve Edebiyatı

 

Rus Dili ve Edebiyatı

75

Sanat Tarihi

 

Sanat Tarihi

76

Eskiçağ Tarihi

 

Tarih

77

Ortaçağ Tarihi

 

78

Yeniçağ Tarihi

 

79

Yakınçağ Tarihi

 

80

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 

81

Genel Türk Tarihi

 

82

Alevi Bektaşi Kültürü

 

  Alevi Bektaşi Kültürü

83

Alevi Bektaşi Kültürü

Tezsiz

84

Türk Dili

 

Türk Dili ve Edebiyatı

85

Eski Türk Edebiyatı

 

86

Yeni Türk Edebiyatı

 

87

Türk Halk Edebiyatı

 

88

Türk Halk Bilimi

 

Türk Halk Bilimi

89

Çeviri ve Kültürel Çalışmalar

 

Mütercim Tercümanlık

90

Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce)

 

91

Fransız Dili ve Edebiyatı

 

Fransız Dili ve Edebiyatı

92

Sosyoloji

 

Sosyoloji

93

Gazetecilik

 

Gazetecilik

İletişim Fakültesi

94

Siyasal İletişim

Tezsiz

95

Yeni Medya

Tezsiz

96

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

97

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Tezsiz

98

 Radyo TV ve Sinema

 

 Radyo TV ve Sinema

99

Radyo TV ve Sinema

Tezsiz

100

Turizm İşletmeciliği

 

Turizm İşletmeciliği

Turizm Fakültesi

101

Turizm İşletmeciliği

Tezsiz

102

Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

 

103

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

 

 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

104

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Tezsiz

105

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

106

Rekreasyon Yönetimi

 

Rekreasyon Yönetimi

107

Rekreasyon Yönetimi

Tezsiz

108

Bankacılık

 

Bankacılık

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

109

Bankacılık

Tezsiz

110

Sigortacılık

 

 Sigortacılık

111

Sigortacılık

Tezsiz

112

Taşınmaz Değerleme ve Yönetimi

 

 Taşınmaz Geliştirme

Tapu Kadastro Yüksekokulu

113

Taşınmaz Değerleme ve Yönetimi

Tezsiz

114

  Taşınmaz Hakları Yönetimi

 

115

Taşınmaz Hakları Yönetimi

Tezsiz