BİLİM DALI

Tez

ANABİLİM DALI

FAKÜLTE

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2

Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma

 

3

Sosyal Politika

 

4

Ekonometri

 

Ekonometri
 

5

Ekonometri

Tezsiz

6

Uygulamalı Yöneylem Araştırması

 

7

İktisat

 

İktisat

8

İktisat Teorisi

 

9

İktisat Politikası

 

10

Uluslararası İktisat

 

11

Ekonomik Kalkınma ve Büyüme

 

12

İşletme

 

İşletme

13

Yönetim Organizasyon

 

14

Yönetim Organizasyon

Tezsiz

15

Finansman

 

16

Muhasebe-Finansman

 

17

Üretim Yönetimi

 

18

Pazarlama

 

19

Muhasebe

 

20

Sayısal Yöntemler

 

21

Kooperatifçilik

 

22

İşletme

Tezsiz

23

Muhasebe-Finansman

Tezsiz

24

İşletme İngilizce

Tezsiz

25

İnsan Kaynakları Yönetimi

 

26

 Hastane İşletmeciliği

 

Sağlık Yönetimi

27

 Hastane İşletmeciliği

Tezsiz

28

 Hastane İşletmeciliği (İngilizce)

 

29

 Hastane İşletmeciliği Uzaktan Eğitim

Tezsiz

30

Kentleşme ve Çevre Sorunları

 

Kamu Yönetimi

31

Yönetim Bilimleri

 

32

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

33

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

 

34

Yerel Yönetimler

 

35

Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil

 

36

Kamu Yönetiminde Denetim

 

37

Kamu Politikaları

 

38

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

Tezsiz

39

Yerel Yönetimler

Tezsiz

40

Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil

Tezsiz

41

Kamu Yönetiminde Denetim

Tezsiz

42

Kamu Politikaları

Tezsiz

43

Maliye

 

Maliye

44

Kamu Maliyesi ve Hazine İşlemleri

Tezsiz

45

Uluslararası İlişkiler

 

Uluslararası İlişkiler

46

Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları

 

47

  Uluslararası İşletmecilik 

 

  Uluslararası Ticaret

48

  Uluslararası Ticaret

Tezsiz

  Uluslararası Ticaret


 

49

Kamu Hukuku

 

Kamu Hukuku

Hukuk Fakültesi

50

Anayasa Hukuku

 

51

İdare Hukuku

 

52

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

 

53

Vergi Hukuku

 

54

Medeni Hukuk

 

Özel Hukuk

55

Ticaret Hukuku

 

56

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

57

Devletler Özel Hukuku

 

58

Medeni Usul İcra İflas Hukuku

 

59

Avrupa Birliği Hukuku

 

60

Arkeoloji

 

Arkeoloji

Edebiyat Fakültesi

61

Çağdaş Türk Lehçeleri

 

Çağdaş Türk Lehçeleri

62

Felsefe

 

Felsefe

63

Türk-İslam Felsefesi

 

64

Rus Dili ve Edebiyatı

 

Rus Dili ve Edebiyatı

65

Sanat Tarihi

 

Sanat Tarihi

66

Eskiçağ Tarihi

 

Tarih

67

Ortaçağ Tarihi

 

68

Yeniçağ Tarihi

 

69

Yakınçağ Tarihi

 

70

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 

71

Genel Türk Tarihi

 

72

Türk Dili

 

Türk Dili ve Edebiyatı

73

Eski Türk Edebiyatı

 

74

Yeni Türk Edebiyatı

 

75

Türk Halk Edebiyatı

 

76

Türk Halk Bilimi

 

Türk Halk Bilimi

77

Sosyoloji

 

Sosyoloji

78

Gazetecilik

 

Gazetecilik

İletişim Fakültesi

79

Siyasal İletişim

Tezsiz

80

Yeni Medya

Tezsiz

81

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

82

Radyo TV ve Sinema

 

Radyo TV ve Sinema

83

Turizm İşletmeciliği

 

Turizm İşletmeciliği

Turizm Fakültesi

84

Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

 

85

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

   Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

86

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Tezsiz

87

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

88

Rekreasyon Yönetimi

 

Rekreasyon Yönetimi

89

Rekreasyon Yönetimi

Tezsiz

90

Çeviri ve Kültürel Çalışmalar

 

Mütercim Tercümanlık

Edebiyat Fakültesi

91

Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce)

 

92

Bankacılık

 

Bankacılık

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

93

Bankacılık

Tezsiz

94

Sigortacılık

 

 Sigortacılık

95

Sigortacılık

Tezsiz


Güncelleme Tarihi: 02.08.2015