BİLİM DALI

Tez

ANABİLİM DALI

FAKÜLTE

1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2

Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma

 

3

Sosyal Politika

 

4

Ekonometri

 

Ekonometri
 

5

Ekonometri

Tezsiz

6

Uygulamalı Yöneylem Araştırması

 

7

İktisat

 

İktisat

8

İktisat Teorisi

 

9

İktisat Politikası

 

10

Uluslararası İktisat

 

11

Ekonomik Kalkınma ve Büyüme

 

12

İşletme

 

İşletme

13

Yönetim Organizasyon

 

14

Yönetim Organizasyon

Tezsiz

15

Finansman

 

16

Muhasebe-Finansman

 

17

Üretim Yönetimi

 

18

Pazarlama

 

19

Muhasebe

 

20

Sayısal Yöntemler

 

21

Kooperatifçilik

 

22

İşletme

Tezsiz

23

Muhasebe-Finansman

Tezsiz

24

İşletme İngilizce

Tezsiz

25

İnsan Kaynakları Yönetimi

 

26 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Tezsiz

27

Muhasebe Denetim

 

28

 Hastane İşletmeciliği

 

Sağlık Yönetimi

29

 Hastane İşletmeciliği

Tezsiz

30

 Hastane İşletmeciliği (İngilizce)

 

31

 Hastane İşletmeciliği Uzaktan Eğitim

Tezsiz

32

Kentleşme ve Çevre Sorunları

 

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

33

Yönetim Bilimleri

 

34

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

35

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

 

36

Yerel Yönetimler

 

37

Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil

 

38

Kamu Yönetiminde Denetim

 

39

Kamu Politikaları

 

40

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

Tezsiz

41

Yerel Yönetimler

Tezsiz

42

Yasama Bilimleri ve Siyasal Temsil

Tezsiz

43

Kamu Yönetiminde Denetim

Tezsiz

44

Kamu Politikaları

Tezsiz

45

Maliye

 

Maliye

46

Kamu Maliyesi ve Hazine İşlemleri

Tezsiz

47

Uluslararası İlişkiler

 

Uluslararası İlişkiler

48

Uluslararası İlişkiler

Tezsiz

49

Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları

 

50

  Uluslararası İşletmecilik 

 

  Uluslararası Ticaret

51

  Uluslararası Ticaret

Tezsiz

 


 

52  Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları   Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları  
53  Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Tezsiz

54

Kamu Hukuku

 

Kamu Hukuku

Hukuk Fakültesi

55

Anayasa Hukuku

 

56

İdare Hukuku

 

57

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

 

58

Vergi Hukuku

 

59

Medeni Hukuk

 

Özel Hukuk

60

Ticaret Hukuku

 

61

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

62

Devletler Özel Hukuku

 

63

Medeni Usul İcra İflas Hukuku

 

64

Avrupa Birliği Hukuku

 

65

Arkeoloji

 

Arkeoloji

Edebiyat Fakültesi

66

Çağdaş Türk Lehçeleri

 

Çağdaş Türk Lehçeleri

67

Felsefe

 

Felsefe

68

Türk-İslam Felsefesi

 

69

Rus Dili ve Edebiyatı

 

Rus Dili ve Edebiyatı

70

Sanat Tarihi

 

Sanat Tarihi

71

Eskiçağ Tarihi

 

Tarih

72

Ortaçağ Tarihi

 

73

Yeniçağ Tarihi

 

74

Yakınçağ Tarihi

 

75

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 

76

Genel Türk Tarihi

 

77

Alevi Bektaşi Kültürü

 

78

Türk Dili

 

Türk Dili ve Edebiyatı

79

Eski Türk Edebiyatı

 

80

Yeni Türk Edebiyatı

 

81

Türk Halk Edebiyatı

 

82

Türk Halk Bilimi

 

Türk Halk Bilimi

83

Sosyoloji

 

Sosyoloji

84

Gazetecilik

 

Gazetecilik

İletişim Fakültesi

85

Siyasal İletişim

Tezsiz

86

Yeni Medya

Tezsiz

87

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

88

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Tezsiz

89

Radyo TV ve Sinema

 

Radyo TV ve Sinema

90

Turizm İşletmeciliği

 

Turizm İşletmeciliği

Turizm Fakültesi

91

Turizm İşletmeciliği

Tezsiz

92

Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

 

93

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

 

 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

94

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Tezsiz

95

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

96

Rekreasyon Yönetimi

 

Rekreasyon Yönetimi

97

Rekreasyon Yönetimi

Tezsiz

98

Çeviri ve Kültürel Çalışmalar

 

Mütercim Tercümanlık

Edebiyat Fakültesi

99

Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce)

 

100  Fransız Dili ve Edebiyatı    Fransız Dili ve Edebiyatı

101

Bankacılık

 

Bankacılık

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

102

Bankacılık

Tezsiz

103

Sigortacılık

 

 Sigortacılık

104

Sigortacılık

Tezsiz